Buprenex Nedir?

Buprenex bir marka reçeteli ilaçtır. Ağrıyı o kadar şiddetli tedavi etmek için kullanılır ki, bir opioid adı verilen güçlü bir ağrı kesici türüne ihtiyaç duyar. Buprenex'i almadan önce, size yardımcı olmayan diğer ağrı tedavilerini denemiş olmalısınız.

Buprenex, bir tür opioid olan ilaç buprenorfini içerir. Buprenex, kısmi opioid agonistleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Diğer opioidlerle karşılaştırıldığında Buprenex'in bağımlılık ya da kötüye kullanma riski daha düşüktür.

Buprenex yetişkinlerde ve 2-12 yaş arası çocuklarda kullanım için onaylanmıştır.

Buprenex iki farklı şekilde verilebilir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı size ilacı kasınıza (kas içi) enjeksiyon olarak verebilir. Veya size Buprenex'i damarınıza enjeksiyon olarak verebilirler (intravenöz, buna IV olarak da bilinir).

etki

Klinik çalışmalar, Buprenex'in bir opioid ilaç olan morfine kıyasla ağrıyı ne kadar iyi azalttığına baktı. Buprenex ve morfin benzer şekilde ağrıyı hafifletmeye yardımcı oldu.

Buprenex kontrollü bir madde midir?

Evet, Buprenex kontrollü bir maddedir. Bu, suistimal riski yüksek olan ve kullanımına bağlı hale gelen bir ilaç türüdür.

Bu riskler nedeniyle, ABD hükümeti kontrollü maddelerin kullanımını izlemektedir. Her ilacı kötüye kullanma riskine dayanarak bir kategoriye (gruba) koyarlar. Bu kategoriler, Program I'den Program V'e kadar uzanmaktadır. Program I ilaçlarının kötüye kullanım riski en yüksek ve Plan V ilaçları en düşük riske sahiptir. Buprenex bir Schedule III ilacıdır.

Buprenex genel

Buprenex bir marka ilaçtır. Buprenex genel sürümlerinde de mevcuttur.

Jenerik ilaçlar, Buprenex'teki ilacın aynısı olan buprenorfin içeren ilaçlardır. Jenerikler, Buprenex'in tam kopyalarıdır. Ancak jenerik ürünler genellikle marka sürümlerinden daha ucuzdur ve farklı şirketler tarafından üretilir.

Buprenex'in genel sürümleri hakkında sorularınız varsa, doktorunuza sorun.

Buprenex ve Nalokson

Buprenex'i kullanmak sizi uyuşturucuya bağımlı hale getirme, kötüye kullanma veya kötüye kullanma riski altında bırakabilir. * Ancak nalokson denilen bir ilacı almak yardımcı olabilir.

Nalokson aşırı dozda Buprenex semptomlarını tersine çevirmek için kullanılabilir. (Çok fazla uyuşturucu aldığınızda aşırı doz oluşabilir.)

Nalokson ayrıca Buprenex'teki aktif ilaç olan buprenorfin ile opioid bağımlılığının tedavisine yardımcı olmak için kullanılır. (Opioid bağımlılığı, iyi çalışması için bir opioid ilacına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.) Nalokson ve buprenorfin içeren birleşik ürünler:

 • Dilinizin altına yerleştirdiğiniz bir tablet olan Zubsolv (dil altı)
 • Bunavail, yanağınıza yerleştirdiğiniz bir filmdir (bukal)

Tableti veya filmi, eriyene kadar ağzınızda tutarsınız.

Naloxone, Zubsolv ve Bunavail, hastanenin içinde veya dışında kullanılabilir. Ancak ilaçları doktorunuzun onayı olmadan kullanmamalısınız.

Buprenex'e bağımlı olduğunuzu veya çok fazla uyuşturucu aldığınızı düşünüyorsanız, derhal doktorunuza söyleyin. Hangi tedavinin sizin için en iyisi olduğuna karar verebilirler.

* buprenex bir kutulu uyarı bağımlılık ve kötüye kullanım için. Bu, Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) en ciddi uyarıdır. Daha fazla bilgi için, bu makalenin başında "FDA uyarıları" konusuna bakın.

Buprenex etkileşimleri

Buprenex diğer birkaç ilaçla etkileşime girebilir. Ayrıca bazı besinlerle olduğu gibi bazı takviyelerle de etkileşime girebilir.

Farklı etkileşimler farklı etkilere neden olabilir. Örneğin, bazı etkileşimler ilacın işe yarama oranına müdahale edebilir. Diğer etkileşimler, yan etkilerin sayısını artırabilir veya daha şiddetli hale getirebilir.

Buprenex ve diğer ilaçlar

Aşağıda Buprenex ile etkileşime girebilecek ilaçların bir listesi bulunmaktadır. Bu liste Buprenex ile etkileşime girebilecek tüm ilaçları içermez.

Buprenex'i almadan önce doktorunuz ve eczacınızla konuşun. Onlara reçete, reçetesiz ve aldığınız diğer ilaçlar hakkında bilgi verin. Ayrıca onlara kullandığınız tüm vitaminleri, bitkileri ve takviyeleri de söyleyin. Bu bilgiyi paylaşmak, potansiyel etkileşimlerden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Sizi etkileyebilecek ilaç etkileşimleri hakkında sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Buprenex seviyesini artırabilen veya azaltabilen ilaçlar

Buprenex'i CYP3A4 inhibitörleri veya CYP3A4 indükleyicileri denilen ilaçlarla almak vücudunuzdaki Buprenex seviyesini artırabilir veya azaltabilir.

CYP3A4 inhibitörleri

CYP3A4, vücudunuzu terk edebilmesi için Buprenex'in parçalanmasına yardımcı olan bir proteindir. Bu, Buprenex seviyelerinin çok yükselmesini engeller, bu da tehlikeli olabilir.

CYP3A4 inhibitörleri olarak adlandırılan bazı ilaçlar, CYP3A4'ün Buprenex'i ne kadar çabuk parçaladığını yavaşlatabilir. Bu yüzden CYP3A4 inhibitörleri vücudunuzda yüksek miktarda Buprenex'e yol açabilir. Bu, sedasyon (uykulu ve daha az uyanıklık hissi) ve bulantı gibi yan etki riskinizi artırır.

Bazı CYP3A4 inhibitörlerine örnekler:

 • eritromisin (Erygel, Eryped)
 • ketokonazol
 • delavirdin
 • Nelfinavir (Viracept)
 • Ritonavir (Norvir)

CYP3A4 indüktörler

CYP3A4 indükleyicileri adı verilen diğer ilaçlar, CYP3A4'ün Buprenex'i ne kadar çabuk parçaladığını artırabilir. Böylece CYP3A4 indükleyicileri vücudunuzdaki Buprenex miktarını azaltabilir. Bu, Buprenex'in vücudunuzda ne kadar iyi çalıştığını azaltabilir.

Bazı CYP3A4 indüktörlerine örnekler:

 • Rifampin (Rimactane, Rifadin)
 • karbamazepin (Tegretol, Tegretol XR, Epitol)
 • fenitoin (Phenytek, Dilantin)
 • efavirenz (Sustiva)
 • nevirapin (Viramune)
 • etravirin (Intelence)

Bir CYP3A4 inhibitörü, bir CYP3A4 indükleyicisi kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuzla konuşun. Buprenex'in sizin için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilirler.

Buprenex ve benzodiazepinler veya diğer merkezi sinir sistemi depresanları

Buprenex'i merkezi sinir sistemi (CNS) depresanlarıyla * almak ciddi yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında şiddetli sedasyon (uykulu ve daha az uyanık), solunum depresyonu (yavaş nefes alma), koma ve hatta ölüm sayılabilir.

CNS'niz beyninizden ve omuriliğinizden oluşur. CNS depresan denilen bazı maddeler CNS'nizi yavaşlatabilir. Bu yüzden Buprenex'i CNS depresanlarıyla birlikte almak, CNS'nizi vücudunuza mesaj göndermeyi daha az zorlaştırabilir.

CNS depresan örnekleri, şunları içerir:

 • benzodiazepinler, * nöbet veya kaygı için ve sakinleştirici olarak kullanılan bir ilaç sınıfı. Benzodiazepin örnekleri şunları içerir:

  • Diazepam (Valium)
  • Lorazepam (Ativan)
  • klonazepam (Klonopin)
  • eszopiklon (Lunesta) gibi sakinleştiriciler (uyku ilaçları)
  • dantrolen (Dantrium) gibi kas gevşeticiler
  • amobarbital (Amytal) gibi genel anestezikler

  • klozapin (Clozaril) gibi antipsikotikler
  • alkol

Buprenex ve CNS depresanları sizi yorgunlaştıracağından, ilaç alırken makine kullanmak veya çalıştırmak tehlikeli olabilir. Buprenex'in sizi yorgun yapmadığından emin olana kadar bu tür etkinliklerden kaçının.

Buprenex'i almadan önce, doktorunuza bir CNS depresan kullanıp kullanmadığınızı söyleyin. CNS depresanının dozajını sınırlamaya ve Buprenex tedaviniz sırasında sizi izlemeye çalışacaklar.

* buprenex bir kutulu uyarı için benzodiazepinler ve diğer CNS depresanlar. Bu, Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) en ciddi uyarıdır. Daha fazla bilgi için, bu makalenin başında "FDA uyarıları" konusuna bakın.

Buprenex ve serotoninerjik ilaçlar

Buprenex'i serotoninerjik ilaçlarla birlikte almak, vücudunuzda çok yüksek miktarda serotonine yol açabilir.

Serotonin, beyninizin düzgün çalışmasına yardımcı olan bir kimyasaldır. Serotoninerjik ilaçlar denilen ilaçlar, vücudunuzdaki serotonin miktarını arttırır.

Buprenex ayrıca vücudunuzda ne kadar serotonin bulunduğunu da artırabilir. Bu yüzden Buprenex'i serotoninerjik ilaçlarla birlikte almak çok fazla miktarda serotonine yol açabilir. Bu tehlikeli olabilir ve solunum problemleri ve koma dahil çok ciddi yan etkilere neden olabilir.

En yaygın serotoninerjik ilaçların bazılarına örnekler:

 • fluoksetin (Prozak) gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'ler)
 • serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) gibi duloxetin (Cymbalta)
 • desipramin (Norpramin) gibi trisiklik antidepresanlar
 • almotriptan (Axert) gibi triptanlar
 • fenelzin (Nardil), tranilcypromine (Parnate) ve linezolid (Zyvox) gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler)
 • mirtazapin (Remeron), trazodon (Oleptro), ondansetron (Zofran) ve tramadol (Ultram) gibi serotonini etkileyen diğer ilaçlar

Buprenex'i almadan önce, doktorunuza serotoninerjik bir ilaç alıp almadığınızı söyleyin. Sizi daha yakından izleyebilir veya acınızı tedavi etmek için sizi farklı bir ilaca geçirebilir.

Bupreneks ve parsiyel opioid agonistleri

Buprenex'i kısmi opioid agonistleriyle almak, Buprenex'in vücudunuzda ne kadar iyi çalıştığını azaltabilir. Ciddi vakalarda, bu opioid yoksunluğu belirtilerine neden olabilir.

Buprenex'in kendisi kısmi bir opioid agonistidir. Bu ilaçların etkileri daha yüksek dozlarda azalır (yükselmeyi durdurur). Bu yüzden Buprenex'i başka bir kısmi opioid agonisti ile alırsanız, her iki ilacın da tam etkisini elde edemezsiniz.

Kısmi bir agonist opioid örneği, pentazosindir (Talwin).

Buprenex'i kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla konuşun. Kısmi agonist opioid kullanıp kullanmadığınızı veya emin değilseniz onlara söyleyin. Siz ve doktorunuz Buprenex'in sizin için uygun olup olmadığını tartışabilirsiniz.

Buprenex ve karışık agonist / antagonist opioidler

Buprenex'i karışık opioidlerle almak Buprenex'in vücudunuzda ne kadar iyi çalıştığını azaltabilir. Ciddi vakalarda, bu opioid yoksunluğu belirtilerine neden olabilir.

Karışık opioidler, opioidlerin vücudunuzdaki etkilerini engelleyebilir. Bu yüzden Buprenex'i karışık bir afyon türevi ile alırsanız, iki ilacın etkisi birbirini iptal edebilir.

Karışık opioidlerin örnekleri arasında butorfanol (Stadol) ve nalbupin (Nubain) bulunur.

Buprenex'i kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla konuşun. Karışık bir opioid alıp almadığınızı veya emin değilseniz onlara söyleyin. Siz ve doktorunuz Buprenex'in sizin için uygun olup olmadığını tartışabilirsiniz.

Buprenex ve diüretikler

Diüretikler vücudunuza daha fazla su bırakmasını söyleyen ilaçlardır. Bu ilaçlar vücudunuzun size zarar verebilecek fazla sıvıdan kurtulmasına yardımcı olur. Öte yandan Buprenex, vücudunuza su tutmasını söyleyen bir hormonu etkiler. Bu nedenle, Buprenex diüretiklerin daha az etkili olmasına neden olabilir.

Diüretik örnekleri:

 • eplerenon (Inspra)
 • furosemid (Lasix)

Buprenex'i almadan önce, bir diüretik alıp almadığınızı doktorunuza söyleyin. Buprenex'in sizin için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilirler.

Buprenex ve antikolinerjikler

Antikolinerjik ilaçlar, şiddetli kabızlık veya idrar yapma sorunları gibi yan etkilere neden olabilir. Buprenex gibi opioidler benzer yan etkilere neden olabilir. Buprenex'i antikolinerjik bir ilaçla almak, ciddi yan etki riskini artırabilir.

Bu antikolinerjiklerin örnekleri arasında:

 • difenhidramin (Benadryl)
 • oksibutinin (Ditropan)

Buprenex'i almadan önce, doktorunuza antikolinerjik kullanıyorsanız söyleyin. Yan etkiler konusunda sizi daha yakından izleyebilirler.

Buprenex ve otlar ve takviyeleri

Bazı şifalı otlar veya takviyeler vücudunuzdaki Buprenex miktarını değiştirebilir. Veya Buprenex'e benzer etkilere neden olabilir, bu da yan etki riskinizi arttırır. Bu bitkilerin ve takviyelerin örnekleri şunları içerir:

 • kannabidiol (CBD)
 • ekinezya (Ekinezya purpurea)

 • Kava (Piper methysticum)

 • Sarı Kantaron (Hypericum perforatum)

 • triptofan (L-triptofan)
 • 5-hidroksitriptohan (5-HTP)

Buprenex'i kullanmadan önce, doktorunuza herhangi bir şifalı ot veya takviye alıp almadığınızı söyleyin. Almanız için güvenli olup olmadıklarını görebilirler.

Buprenex dozu

Doktorunuzun reçete ettiği Buprenex dozu, birkaç faktöre bağlı olacaktır. Bunlar şunları içerir:

 • yaşadığınız acının türü ve ciddiyeti
 • Önceki ağrı kesici ilaçlar da dahil olmak üzere klinik geçmişiniz
 • yaşınız
 • sahip olabileceğiniz diğer tıbbi durumlar

Tipik olarak, doktorunuz size düşük bir dozajla başlayacaktır. Sonra, sizin için doğru olan miktara ulaşmak için zamanla ayarlayacaktır. Doktorunuz nihayetinde istenen etkiyi sağlayan en küçük dozu reçete edecektir.

Aşağıdaki bilgiler, yaygın olarak kullanılan veya önerilen dozajları açıklar. Ancak doktorunuzun size önerdiği dozu aldığınızdan emin olun. Doktorunuz ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi dozu belirler.

İlaç formları ve güçlü yönleri

Buprenex, ilacı sıvı formda içeren bir şişe içinde gelir. Buprenex sadece bir kuvvetle gelir: 0.3 mg / mL.

Buprenex iki farklı şekilde verilebilir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı size ilacı kasınıza (kas içi) enjeksiyon olarak verebilir. Veya size Buprenex'i damarınıza enjeksiyon olarak verebilirler (intravenöz, buna IV olarak da bilinir). Doktorunuz, durumunuza ve aldığınız diğer ilaçlara bağlı olarak, hangi enjeksiyon türünün sizin için uygun olduğuna karar verecektir.

12 yaşından büyük kişilerde Buprenex genellikle ilk önce 1 mL enjeksiyon olarak verilir. 0.3 mg Buprenex içerir.

Ağrınız geçmezse, ikinci bir Buprenex dozu alabilirsiniz. Sağlık kuruluşu, ilk dozunuzdan 30 ila 60 dakika bekleyecektir. Enjeksiyon miktarı ağrınıza göre değişebilir. Ancak, ikinci doz 1 mL'den (0,3 mg) Bupreneks içermemelidir.

Ağrınız geçmezse doktorunuz daha fazla Buprenex almanızı isteyebilir. Şiddetli ağrılı yetişkinler, her bir doz için 2 mL (0.6 mg) alabilir.

Pediatrik dozaj

2 ila 12 yaş arası çocuklar için önerilen doz, vücut ağırlığının kilogramı başına 2 ila 6 mikrogramdır (mcg / kg). Bu, dozajın çocuğunuzun ağırlığına bağlı olarak anlamına gelir.

Örneğin, 31 kilo ağırlığındaki (14 kg) 3 yaşındaki bir çocuğun maksimum dozu 84 mcg (14 kg x 6 mcg) olacaktır. Bu doz tek enjeksiyon olarak verilecektir.

Çocuğun ağrısı ilk dozdan sonra kaybolmazsa, sağlık kuruluşu ek Buprenex enjeksiyonları yapabilir. Dozlar arasında dört ila altı saat olmalıdır. Ancak bazen sağlık kuruluşu dozlar arasında altı ila sekiz saat bekleyebilir. Bu çocuğun Buprenex'e nasıl cevap verdiğine bağlıdır.

Ya bir dozu kaçırırsam?

Buprenex enjeksiyonu yaptırmak için randevuyu kaçırırsanız, randevu almak için doktorunuzu arayın.

Bir dozu kaçırmadığınızdan emin olmak için tedavi planınızı bir takvime yazın. Ayrıca telefonunuzda hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz.

Bu ilacı uzun süreli kullanmam gerekecek mi?

Hayır. Buprenex sadece hastanedeyken veya klinikteyken aldığınız bir ilaçtır.

Bir sağlık kuruluşu, ani ağrı olaylarını azaltmak için size Buprenex'i verecek. Ağrınız ve tıbbi durumunuz iyileştiğinde, eve gönderilirsiniz. Evde ağrınız varsa, doktorunuz ağrınızı tedavi etmek için farklı bir ilaç verebilir.

Buprenex'e karşı metadon

Buprenex'in benzer kullanımlar için öngörülen diğer ilaçlarla karşılaştırmasını merak edebilirsiniz. Burada Buprenex ve metadonun nasıl ve farklı olduklarına bakalım.

Kullanımları

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ağrı tedavisi için hem Buprenex'i hem de metadonu onayladı. Her iki ilacı da almadan önce, size yardımcı olmayan diğer ağrı tedavilerini denemiş olmalısınız.

Buprenex, o kadar şiddetli bir acıyı tedavi etmek için kullanılır ki, bir opioid adı verilen güçlü bir ağrı kesici türü almanız gerekir.

Metadon, orta ila şiddetli ağrıyı tedavi etmek için kullanılır. İlaç ayrıca, opioid bağımlılığını tedavi etmek için ağızdan ilaç alamayan kişilerde opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılabilir. (Opioid bağımlılığı, çalışmak için bir opioid ilacına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.)

Buprenex ilaç buprenorfin içerir. Metadon ilaç metadon içerir. Buprenex ve metadon, opioid adı verilen aynı ilaç sınıfına aittir. (Bir ilaç sınıfı, benzer şekilde çalışan bir ilaç grubudur.) Hem Buprenex'in hem de metadonun vücutta benzer etkileri vardır.

Buprenex ve metadon hem kontrollü maddeler. (Daha fazla bilgi için yukarıdaki "Buprenex Nedir?" Bölümündeki "Buprenex kontrollü bir madde midir?" Konusuna bakın.) Hem Buprenex hem de metadon, sizi bağımlı hale getirme, kötüye kullanma veya kötüye kullanma riski altında bırakabilir. *

* buprenex ve metadon var kutulu uyarılar bağımlılık ve kötüye kullanım için. Bu, Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) en ciddi uyarıdır. Daha fazla bilgi için, bu makalenin başında "FDA uyarıları" konusuna bakın.

Çocuklarda kullanın

Buprenex'in 2 ila 12 yaş arası çocuklarda kullanılması onaylanmıştır. Metadonun 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

İlaç formları ve yönetimi

Hem Buprenex hem de metadon, ilacı sıvı formda içeren şişelere gelir. Buprenex bir güçte mevcuttur: 0.3 mg / mL. Metadon iki güçte mevcuttur: 10 mg / 1 mL ve 200 mg / 20 mL.

Buprenex iki farklı şekilde verilebilir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı size ilacı kasınıza (kas içi) enjeksiyon olarak verebilir. Veya size Buprenex'i damarınıza enjeksiyon olarak verebilirler (intravenöz, buna IV olarak da bilinir). Doktorunuz, durumunuza ve aldığınız diğer ilaçlara bağlı olarak, hangi enjeksiyon türünün sizin için uygun olduğuna karar verecektir.

Metadon üç farklı şekilde verilebilir. Buprenex'te olduğu gibi, bir sağlık uzmanı size kas veya damarınıza enjeksiyon olarak metadon verebilir. Fakat aynı zamanda size ilacı cildinizin altına (deri altı) enjeksiyon olarak verebilirler. Opioid bağımlılığınız varsa, genellikle damarlarınıza enjeksiyon yoluyla metadon alırsınız. (Bağımlılık, ilacın iyi çalışması için ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.)

Yan etkiler ve riskler

Buprenex ve metadonun vücutta benzer etkileri vardır. Bu nedenle, her iki ilaç da benzer yan etkilere neden olabilir. Aşağıda bu yan etkilerin örnekleri bulunmaktadır.

Daha yaygın yan etkiler

Bu listeler, Buprenex ile, metadonla veya her iki ilacın (bireysel olarak alındığında) ortaya çıkabileceği daha yaygın yan etkilere örnekler içerir.

 • Buprenex ile oluşabilir:

  • vertigo (denge kaybı hissi)

  • baş ağrısı
 • Metadon ile oluşabilir:

  • kilo almak
 • Hem Buprenex hem de metadon ile oluşabilir:

  • sedasyon (uykulu hissetme ve daha az uyanık olma)
  • baş dönmesi
  • baş ağrısı
  • mide bulantısı
  • kusma
  • terleme arttı

Ciddi yan etkiler

Bu listeler, Buprenex ile, metadonla veya her iki ilacın (bireysel olarak alındığında) oluşabileceği ciddi yan etki örnekleri içerir.

 • Buprenex ile oluşabilir:

  • birkaç benzersiz ciddi yan etki
 • Metadon ile oluşabilir:

  • kalp durması (kalbiniz atmayı keser)
  • düşük kan basıncı
  • kalp ritmi sorunları
 • Hem Buprenex hem de metadon ile oluşabilir:

  • şiddetli kabızlık
  • alerjik reaksiyon
  • serotonin sendromu (yüksek düzeyde kimyasal serotonin)
  • şok (kanın organlarına ulaşmıyor)
  • hayatı tehdit edici solunum depresyonu *

* buprenex ve metadon var kutulu uyarılar hayatı tehdit edici solunum depresyonu için. Bu, Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) en ciddi uyarıdır. Daha fazla bilgi için, bu makalenin başında "FDA uyarıları" konusuna bakın.

etki

Bu ilaçlar klinik çalışmalarda doğrudan karşılaştırılmamıştır, ancak araştırmalar hem Buprenex hem de metadonun şiddetli ağrı tedavisinde etkili olduğunu bulmuştur.

Maliyetler

Buprenex bir marka ilaçtır. Buprenex'in genel formları da mevcuttur. Metadon, genel bir ilaçtır. Jenerik ilaçlar genellikle marka ilaçlardan daha ucuzdur.

GoodRx.com'daki tahminlere göre, Buprenex metadondan daha pahalı. Her iki ilaç için ödeyeceğiniz gerçek fiyat sigorta planınıza ve bulunduğunuz yere göre değişir.

Buprenex çekilmesi

Eğer aniden Buprenex'i almayı bırakırsanız, geri çekilme semptomları olabilir. Bu yoksunluk belirtileri şunlardır:

 • huzursuz hissetmek
 • sulu gözler
 • burnunuzdaki fazla sümük
 • sık sık daha fazla esneme
 • asiri terleme
 • titreme
 • kaslarında ağrı
 • normalden daha büyük öğrenciler
 • huzursuz hissetmek
 • kaygı
 • sırtınızdaki eklemler veya eklemler
 • zayıflık
 • karın (göbek) krampları
 • uykusuzluk (uyku sorunu)

 • mide bulantısı
 • anoreksi
 • kusma
 • ishal
 • artan kan basıncı
 • artan solunum hızı
 • artan kalp atış hızı

Şiddetli olan veya gitmeyen çekilme belirtileri varsa doktorunuzu arayın. Belirtilerinizi hafifletmek için tedaviler önerebilirler.

Not: Çekilme semptomlarının nasıl tedavi edileceği hakkında daha fazla bilgi için yukarıdaki "Buprenex ve nalokson" bölümünü okuyun.

Bebeklerde yoksunluk belirtileri

Buprenex'i hamileyken uzun süre alırsanız, bebeğinizde yenidoğan opioid yoksunluk sendromu olabilir. * Bu, bebeğinizin opioid yoksunluk belirtileriyle doğduğu bir durumdur. Tedavi edilmezse yenidoğan opioid yoksunluğu sendromu hayatı tehdit edici olabilir.

Yenidoğan opioid yoksunluğu sendromunun belirtileri şunlardır:

 • telaşlı olmak
 • normalden çok daha fazla ağlıyor
 • seğiren veya sıkı görünen kaslar
 • terlemek
 • sıradışı uyku düzenleri
 • yüksek tizli ağlama
 • titreme
 • kusma
 • ishal
 • zor beslenme veya kilo alamama
 • ateş
 • nöbetler

Buprenex'i hamileyken aldıysanız ve bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa, derhal doktorunuzu arayın.

* buprenex bir kutulu uyarı yenidoğan opioid yoksunluğu sendromu için. Bu, Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) en ciddi uyarıdır. Daha fazla bilgi için, bu makalenin başında "FDA uyarıları" konusuna bakın.

Buprenex kullanır

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Buprenex gibi reçeteli ilaçları belirli koşulları tedavi etmek için onaylar. Buprenex ayrıca diğer koşullar için etiket dışı da kullanılabilir. Etiket dışı kullanım, bir durumu tedavi etmek için onaylanan bir ilacın farklı bir durumu tedavi etmek için kullanılmasıdır.

Ağrı tedavisi için Buprenex

Buprenex, o kadar şiddetli bir acıyı tedavi etmek için kullanılır ki, bir opioid adı verilen güçlü bir ağrı kesici türü almanız gerekir. Ayrıca, Buprenex'i almadan önce, size yardımcı olmayan diğer ağrı tedavilerini denemiş olmalısınız.

Buprenex iki farklı şekilde verilebilir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı size ilacı kasınıza (kas içi) enjeksiyon olarak verebilir. Veya size Buprenex'i damarınıza enjeksiyon olarak verebilirler (intravenöz, buna IV olarak da bilinir). Doktorunuz, durumunuza ve aldığınız diğer ilaçlara bağlı olarak, hangi enjeksiyon türünün sizin için uygun olduğuna karar verecektir. Buprenex'i bir hastane veya klinikte alacaksınız.

Klinik çalışmalarda, Buprenex şiddetli ağrıyı hafifletmeye yardımcı oldu. Araştırmacılar Buprenex'in bir opioid ilacı olan morfine kıyasla ağrıyı ne kadar iyi hafiflettiğine baktılar. Buprenex ve morfin benzer şekilde ağrıyı hafifletmeye yardımcı oldu.

Çocuklar için Buprenex

Buprenex 2 ila 12 yaş arası çocuklarda şiddetli ağrıyı tedavi etmek için kullanılabilir.

Klinik çalışmalarda, 9 ay ila 18 yaş arasındaki 960 çocuğa Buprenex verildi. Buprenex'in bu çocuklarda etkinliği, onu alan yetişkinlerinkine benzerdi.

Buprenex doz aşımı

Önerilen Buprenex dozundan daha fazlasını kullanmak, ciddi yan etkilere neden olabilir.

Doz aşımı belirtileri

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

 • solunum depresyonu (yavaş nefes alma)

 • akciğer ödemi (ciğerlerinizdeki fazla sıvı)

 • solunum yollarında tıkanma, bu nefes almayı zorlaştırır
 • anormal horlama
 • bilinçsiz hale getirmenize veya komaya yol açmanıza neden olabilir.
 • kaslarınızdaki zayıflık
 • soğuk veya rutubetli cilt
 • normalden daha büyük veya daha küçük görünen öğrenciler
 • bradikardi (yavaş kalp hızı)
 • düşük kan basıncı

Doz aşımı durumunda ne yapmalı

Bu ilacın çok fazla alındığını düşünüyorsanız doktorunuzu arayın. Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği'ni 800-222-1222 numaralı telefondan arayabilir veya çevrimiçi araçlarını kullanabilirsiniz. Ancak belirtileriniz şiddetliyse, 911'i arayın veya hemen en yakın acil servise gidin.

Aşırı doz dozunuz, nalokson adı verilen bir ilaçla tedavi edilebilir. (Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Naloxone: A Lifesaver" ve yukarıdaki "Buprenex ve naloxone" bölümüne bakın.)

Nalokson: Bir cankurtaran

Nalokson (Narcan, Evzio), aşırı dozları eroin de dahil olmak üzere opioidlerden hızla geri alabilen bir ilaçtır. Bir opioid doz aşımı nefes almayı zorlaştırabilir. Zamanında tedavi edilmezse bu ölümcül olabilir.

Siz veya sevdiğiniz biri afyon türevi doz aşımı riski altındaysa, doktorunuza veya eczacınıza nalokson hakkında konuşun. Aşırı doz belirtilerini açıklamalarını isteyin ve size ve sevdiklerinize naloksonun nasıl kullanılacağını gösterin.

Çoğu eyalette, reçetesiz olarak eczanede nalokson alabilirsiniz. Aşırı doz durumunda kolayca erişebilmeniz için ilacı elinizde tutun.

Buprenex ve gebelik

Buprenex'i alan hamile kadınların klinik çalışmaları ilacın doğum kusurlarına neden olmadığını göstermektedir. Ancak Buprenex'i hamilelik sırasında kullanmak doğum sırasında ve sonrasında sorunlara yol açabilir. Siz doğum yaparken bebeğiniz nefes almakta zorlanabilir.

Bazı durumlarda, bebekler yenidoğan opioid yoksunluk sendromu geliştirebilir. * Bu, Buprenex'i hamile kaldığınızda uzun süre alırsanız ortaya çıkabilecek bir durumdur. Tedavi olmadan, yenidoğan opioid yoksunluğu sendromu hayatı tehdit edici olabilir.

Hayvan çalışmaları hamilelikte problemler olduğunu ve anneye Buprenex verildiğinde bebeğe zarar verdiğini göstermektedir. Ancak hayvanlarla ilgili çalışmalar her zaman insanlarda olanları temsil etmez.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Buprenex'i almadan önce doktorunuza söyleyin. Sizinle ilacın avantajları ve dezavantajları hakkında konuşabilirler.

* buprenex bir kutulu uyarı yenidoğan opioid yoksunluğu sendromu için. Bu, Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) en ciddi uyarıdır. Daha fazla bilgi için, bu makalenin başında "FDA uyarıları" konusuna bakın.

Buprenex ve doğum kontrolü

Buprenex gebelik komplikasyonlarına neden olabilir. Ayrıca doğum sırasında ve sonrasında bebeğinize zarar verebilir. Buprenex'i kullanırken doktorunuzla doğum kontrol ihtiyaçlarınız hakkında konuşun.

Daha fazla bilgi için lütfen yukarıdaki "Buprenex ve hamilelik" bölümüne bakın.

Buprenex ve emzirme

Çalışmalar, sizin dilinize aldığınız yüksek doz buprenorfin kullanan hamile kadınlara baktı. (Buprenorfin, Buprenex'teki aktif bileşendir.) Sonuçlar, buprenorfinin anne sütünde bulunduğunu gösterdi. Ancak bunun bir çocuğu nasıl etkileyeceğini söyleyecek yeterli bilgi yoktur.

Hayvan çalışmalarında, buprenorfin verilen hamile hayvanlara daha düşük düzeyde anne sütü sağladığı görülmüştür. Ancak hayvan çalışmaları her zaman insanlarda olanları yansıtmaz.

Buprenex kullanıyorsanız, çocuğunuzu emzirmemeniz önerilir. Çocuğunuzu beslemenin en iyi yolları hakkında doktorunuzla konuşun.

Buprenex ve alkol

Buprenex'i alkolle * almak tehlikeli olabilir. Ciddi sedasyon (uykulu ve daha az uyanıklık hissi), solunum depresyonu (yavaş nefes alma), koma ve hatta ölüme neden olabilir.

Alkol, merkezi sinir sistemi (CNS) depresan denilen ve CNS'nizi rahatlatabilecek bir madde türüdür. (CNS'niz beyninizden ve omuriliğinizden oluşur.) CNS'niz çok gevşerse, nefes almanız çok yavaşlayabilir ve yukarıda belirtilen sorunlara yol açabilir.

Alkol kullanıyorsanız, Buprenex'i kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Buprenex tedavisi sırasında sizi ne kadar içtiğinizi ve izleyeceğinizi sınırlamaya çalışacaklar.

* buprenex bir kutulu uyarı için CNS depresanlar, alkol dahil. Bu, Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) en ciddi uyarıdır. Daha fazla bilgi için, bu makalenin başında "FDA uyarıları" konusuna bakın.

Buprenex yan etkileri

Buprenex hafif veya ciddi yan etkilere neden olabilir. Aşağıdaki listeler Buprenex'i çekerken meydana gelebilecek bazı önemli yan etkileri içermektedir. Bu listeler olası tüm yan etkileri içermez.

Buprenex'in olası yan etkileri hakkında daha fazla bilgi için doktorunuzla veya eczacınızla konuşun. Can sıkıcı olabilecek yan etkilerle nasıl başa çıkılacağı konusunda size ipuçları verebilirler.

Daha yaygın yan etkiler

Buprenex'in daha yaygın yan etkileri şunları içerebilir:

 • sedasyon (uykulu hissetme ve daha az uyanık olma)
 • mide bulantısı
 • baş dönmesi
 • baş ağrısı
 • vertigo (denge kaybı hissi)

Bu yan etkilerin çoğu birkaç gün veya birkaç hafta içinde geçebilir. Daha şiddetli ya da uzaklaşmazlarsa, doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Ciddi yan etkiler

Buprenex'in ciddi yan etkileri yaygın değildir, ancak ortaya çıkabilir. Ciddi yan etkileriniz varsa derhal doktorunuzu arayın. Belirtileriniz hayati tehlike arz ediyorsa veya acil bir tıbbi durumunuz olduğunu düşünüyorsanız 911'i arayın.

Ciddi yan etkiler ve semptomları aşağıdakileri içerebilir:

 • Serotonin sendromu (yüksek düzeyde serotonin denilen bir kimyasal madde). (Belirtiler için aşağıdaki "Yan etki ayrıntıları" bölümüne bakın.)
 • Hayatı tehdit edici solunum depresyonu. * (Semptomlar için, aşağıdaki "Yan etki ayrıntıları" bölümüne bakın.)
 • Ağır kabızlık. Belirtiler şunları içerebilir:
  • her hafta üçten az bağırsak hareketi
  • sert ve kuru dışkı
  • bağırsak hareketinden sonra bile tam hissetmek
  • kalın bağırsakta tıkanma
 • Düşük düzeyde kortizol de dahil olmak üzere adrenal bezi problemleri. Belirtiler şunları içerir:
  • yorgunluk ve halsizlik (enerji eksikliği)
  • zayıf kaslar
  • rengi koyulaşan cilt
  • kilo kaybı veya iştahsızlık
 • Alerjik reaksiyonlar. (Belirtiler için aşağıdaki "Yan etki ayrıntıları" bölümüne bakın.)
 • Şok (kanın organlarına ulaşmıyor). Belirtiler şunları içerir:
  • hızlı veya zayıf nabız veya nabız yokluğu
  • baş dönmesi
  • sığ, hızlı nefes alma
  • rutubetli cilt
  • bilinç kaybı

* buprenex bir kutulu uyarıiçin hayatı tehdit eden solunum depresyonu. Bu, Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) en ciddi uyarıdır. Daha fazla bilgi için, bu makalenin başında "FDA uyarıları" konusuna bakın.

Yan etki detayları

Bu ilaçla belirli yan etkilerin ne sıklıkta ortaya çıktığını veya belirli yan etkilerin bununla ilgili olup olmadığını merak edebilirsiniz. İşte bu ilacın neden olabileceği ya da vermeyebileceği bazı yan etkileri hakkında bazı detaylar.

Alerjik reaksiyon

Çoğu ilacında olduğu gibi, bazı insanlar Buprenex'i aldıktan sonra alerjik reaksiyon gösterebilir. Klinik çalışmalarda, Buprenex'e alerjik reaksiyonlar nadirdi, ancak meydana geldi. Bu alerjik reaksiyonların çoğu hafifti.

Hafif bir alerjik reaksiyonun belirtileri arasında şunlar olabilir:

 • isilik
 • kurdeşen (cildinize kaşıntılı kaynak)
 • kaşıntı

Daha şiddetli bir alerjik reaksiyon nadir ancak mümkündür. Ciddi bir alerjik reaksiyonun belirtileri arasında şunlar olabilir:

 • bronkospazm (hırıltı veya kötüleşen nefes almada zorluk)

 • yüz, dudak veya solunum yollarının şişmesi
 • anafilaktik şok (kan basıncında ani düşüş ve solunum zorluğu)

Buprenex'e şiddetli alerjik reaksiyonlar hayatı tehdit edici olabilir. Buprenex'e şiddetli alerjik reaksiyon yaşadığınızı düşünüyorsanız hemen doktorunuzu arayın. Call 911 if your symptoms feel life-threatening or if you think you're having a medical emergency.

Constipation

If you take Buprenex, you may have constipation. Buprenex can affect the muscles in your colon, preventing waste from moving through your body. This can lead to constipation. If the constipation is severe or doesn't go away, it can lead to other problems. These problems may include blocked intestines or a serious condition called paralytic ileus.

In clinical studies, constipation occurred in less than 1% of people who took Buprenex. Other forms of buprenorphine (the active ingredient in Buprenex) caused constipation in up to 13% of people who took the drug.

If you have constipation for more than three days after taking Buprenex, tell your doctor. They can suggest treatments to help you find relief.

Kilo kaybı

Weight loss may or may not be a side effect of Buprenex. In clinical studies, weight loss didn't occur in any people who took Buprenex. But weight loss has been reported with other forms of buprenorphine (the active ingredient in Buprenex).

If you're concerned about losing weight while taking Buprenex, talk with your doctor. They can give you nutrition advice to help make sure you're at a healthy weight.

Serotonin syndrome

If you take Buprenex, you may develop serotonin syndrome. Serotonin is a chemical that helps your brain work. Buprenex can increase the level of serotonin in your brain.

Serotonin syndrome is rare. But your risk of serotonin syndrome increases if you take Buprenex with other drugs that can increase levels of serotonin. (See "Buprenex interactions" section above to learn more.)

Symptoms of serotonin syndrome may include:

 • feeling confused
 • feeling irritable
 • kaygı
 • muscle spasms (twitches) or stiffness
 • body tremors or shaking
 • fast or abnormal heartbeat
 • nausea that doesn't go away
 • diarrhea that doesn't go away
 • hallucinations (seeing or hearing things that aren't real)
 • increased size of your pupils
 • nöbetler

If untreated, serotonin syndrome can lead to coma and death.

If you have symptoms of serotonin syndrome, tell your doctor. Call 911 if your symptoms feel life-threatening or if you think you are having an emergency.

Life-threatening respiratory depression

Taking Buprenex can cause a condition called respiratory depression* in which your breathing becomes slow and weak. The condition can be severe, life-threatening, or even fatal. Your doctor will monitor you during your Buprenex treatment, especially when you first take the drug or if they increase your dose.

It's not known how many people have developed respiratory depression after taking Buprenex. But respiratory depression is a known side effect of opioid drugs. According to one study, buprenorphine is less likely to cause respiratory depression than fentanyl, another opioid that's used to treat severe pain. (Buprenorphine is the active ingredient in Buprenex.)

Respiratory depression is more common in people who have breathing problems such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), are elderly, or are very ill.

Symptoms of respiratory depression can include:

 • feeling tired or sleepy during the day
 • nefes darlığı
 • shallow or slow breathing
 • feeling confused or depressed
 • headaches that don't go away
 • nöbetler
 • pale or blue skin, especially in your fingers, toes, or lips

Because of these symptoms, it could be dangerous to drive or operate machinery while taking Buprenex. Until you're certain that Buprenex isn't causing these symptoms, avoid such activities.

If you have symptoms of respiratory depression, tell your doctor. Call 911 if your symptoms feel life-threatening or you think you are having an emergency.

* Buprenex has a boxed warning için life-threatening respiratory depression. This is the most serious warning from the Food and Drug Administration (FDA). For more information, see "FDA warnings" at the beginning of this article.

Side effects in children

Buprenex is approved for use in adults and children ages 2 to 12 years. The side effects in children are similar to those in adults.

Alternatives to Buprenex

Other drugs are available that can treat pain. Some may be better suited for you than others.

Examples of other drugs that may be used to treat severe pain include:

 • morphine (Arymo ER, Kadian, MorphaBond ER, MS Contin)
 • hydrocodone (Hysingla ER, Zohydro ER)
 • hydromorphone (Dilaudid, Exalgo)
 • oxycodone (Oxaydo, OxyContin, OxyFast, Roxicodone, Xtampza ER)

 • fentanyl (Duragesic)

 • meperidine (Demerol)
 • methadone (Dolophine, Methadose, Methadose Sugar-Free, Methadone Diskets)
 • tramadol (ConZip, Ultram, Ultram ER)
 • levorphanol (Levo-Dromoran)
 • oxymorphone (Opana, Opana ER, Numorphan HCl)
 • pentazocine (Talwin)
 • tapentadol (Nucynta, Nucynta ER)
 • butorphanol (Stadol)
 • nalbuphine (Nubain)

If you're interested in finding an alternative to Buprenex, talk with your doctor. They can tell you about other medications that may work well for you.

Buprenex vs. Butrans

You may wonder how Buprenex compares to other medications that are prescribed for similar uses. Here we look at how Buprenex and Butrans are alike and different.

Kullanımları

The Food and Drug Administration (FDA) has approved both Buprenex and Butrans to treat severe pain. Both drugs are for people who have tried other pain treatments that didn't help them. However, only Butrans is for people who need to take pain medication for a long time.

Both Buprenex and Butrans contain the drug buprenorphine, so the two medications have the same effect on your body.

Buprenex and Butrans are controlled substances. (See "Is Buprenex a controlled substance?" in the "What is Buprenex?" section above to learn more.) Both Buprenex and Butrans may put you at risk for becoming addicted to them, abusing them, or misusing them.*

Buprenex is approved for use in children ages 2 to 12 years. Butrans isn't approved for use children younger than age 18 years.

* Buprenex ve Butrans have boxed warnings for addiction and misuse. This is the most serious warning from the Food and Drug Administration (FDA). For more information, see "FDA warnings" at the beginning of this article.

Drug forms and administration

Buprenex comes as a vial that contains the drug in a liquid form. Buprenex only comes in one strength: 0.3 mg/mL.

Buprenex can be given in two different ways. A healthcare provider may give you the drug as an injection into your muscle (intramuscular). Or they may give you Buprenex as an injection into your vein (intravenous, which is also called IV). Your doctor will decide which type of injection is right for you based on your condition and other medications you're taking.

Butrans comes as a transdermal patch that you apply to your skin. Your body absorbs the medication through the patch. Butrans comes in five different strengths: 5 micrograms (mcg) per hour, 7.5 mcg/hour, 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, and 20 mcg/hour.

Side effects and risks

Buprenex and Butrans both contain the drug buprenorphine. Therefore, both medications can cause very similar side effects. Below are examples of these side effects.

More common side effects

These lists contain examples of more common side effects that can occur with Buprenex, with Butrans, or with both drugs (when taken individually).

 • Can occur with Buprenex:

  • few unique common side effects
 • Can occur with Butrans:

  • redness, itchiness, or a rash where you applied the Butrans patch
  • kuru ağız
 • Can occur with both Buprenex and Butrans:

  • mide bulantısı
  • kusma
  • baş dönmesi
  • vertigo (feeling a loss of balance)

  • baş ağrısı
  • sedation (feeling drowsy and less alert)
  • increased sweating

Serious side effects

These lists contain examples of serious side effects that can occur with Buprenex, with Butrans, or with both drugs (when taken individually).

 • Can occur with Buprenex:

  • shock (your blood doesn't reach your organs)
 • Can occur with Butrans:

  • liver problems
 • Can occur with both Buprenex and Butrans:

  • life-threatening respiratory depression
  • allergic reactions
  • serotonin syndrome
  • severe constipation
  • adrenal gland problems, including low levels of cortisol

Effectiveness

Buprenex and Butrans haven't been directly compared in clinical studies, but studies have found both Buprenex and Butrans to be effective for treating people with pain.

Costs

Buprenex and Butrans are both brand-name drugs. There are currently generic forms of both drugs. Generic versions are usually cheaper than brand-name medications.

According to estimates on GoodRx.com, Buprenex and its generic forms generally costs less than Butrans and its generic forms. The actual price you'll pay for either drug will depend on your insurance plan and your location.

Buprenex cost

As with all medications, the cost of Buprenex can vary. To find current prices for Buprenex in your area, check out GoodRx.com:

The cost you find on GoodRx.com is what you may pay without insurance. The actual price you'll pay depends on your insurance plan and your location.

Financial and insurance assistance

The cost of Buprenex may be covered by your health insurance plan. If you have questions about the cost of Buprenex or if you're unsure if it's covered by your insurance plan, call your insurance company.

How Buprenex is given

You'll receive Buprenex in a hospital or a clinic. The drug can be given in two different ways. A healthcare provider may give you Buprenex as an injection into your muscle (intramuscular). Or they may give you the drug as an injection into your vein (intravenous, which is also called IV). Your doctor will decide which type of injection is right for you based on your condition and other medications you're taking.

For an IV injection, the healthcare provider will place a needle in your vein and slowly inject Buprenex. An IV injection of Buprenex can take two minutes or longer.

Once your pain and your medical condition improve, you'll be sent home. If you have pain at home, your doctor may prescribe a different medication to help treat your pain.

How often the drug is given

If your pain doesn't go away after your first dose of Buprenex, you may be given a second injection. The healthcare provider will wait 30 to 60 minutes after your first dose. Your doctor may want you to take more Buprenex if your pain doesn't go away.

How Buprenex works

The feeling of pain is the result of information moving across your body. When your body is hurt, your brain tells those parts of your body that they're injured. As a result, you start feeling pain in those body parts.

Proteins called opioid receptors help regulate how these pain messages move between your body parts and your brain. Buprenex binds to opioid receptors in your brain and spinal cord. This action changes how your body senses pain and helps relieve your symptoms.

How long does it take to work?

When you'll start feeling pain relief depends on how you receive Buprenex. If you receive the drug as an injection into your muscle (intramuscular), it may take up to 15 minutes to feel less pain. The pain relief may last for about six hours.

If you receive Buprenex as an injection into your vein (intravenous, which is also called IV), your pain may ease even sooner. You may have pain relief in less than 15 minutes. The effect will also last for about six hours.

Common questions about Buprenex

Here are answers to some frequently asked questions about Buprenex.

Where will I be given Buprenex treatments?

You'll receive Buprenex at a hospital or a healthcare clinic. A healthcare provider may give you Buprenex as an injection into your muscle (intramuscular). Or they may give you the drug as an injection into your vein (intravenous, which is also called IV). Your doctor will decide which type of injection is right for you based on your condition and other medications you're taking.

Because Buprenex has to be given by a healthcare provider, you can't give yourself injections of the drug.

If you're concerned about after you leave the hospital or clinic, talk with your doctor. They can recommend treatments for pain relief.

Is Buprenex ever given by mouth?

No, Buprenex isn't ever given by mouth. A healthcare provider may give you Buprenex as an intramuscular injection. Or they may give you the drug as an IV injection. Your doctor will decide which type of injection is right for you based on your condition and other medications you're taking.

However, there are other medications very similar to Buprenex that are given by mouth. These include buprenorphine tablets that you take under your tongue (sublingual).

If you're not comfortable getting injections, let your doctor know. They may be able to recommend a different form of pain relief.

Can I take Buprenex if I'm being treated for anxiety?

Maybe. Certain anxiety medications can interact with Buprenex and cause serious side effects. These include severe sedation (feeling drowsy and less alert), respiratory depression (slowed breathing), coma, and even death.

Anxiety medications can include benzodiazepines and other central nervous system (CNS) depressants.*

(See the "Buprenex interactions" section above to learn more.)

If you have anxiety and want to take Buprenex, talk with your doctor. They can see whether Buprenex is right for you.

* Buprenex has a boxed warning for benzodiazepines and other CNS depressants. This is the most serious warning from the Food and Drug Administration (FDA). For more information, see "FDA warnings" at the beginning of this article.

Can I use Buprenex to treat opioid dependence?

Hayır yapamazsın. Using Buprenex alone to treat opioid dependence may cause you to become addicted* to Buprenex. (With opioid dependence, you need an opioid drug to function.)

However, you might be able to use a drug called naloxone to treat opioid dependence. Naloxone is often used with buprenorphine, which is the active drug in Buprenex. Examples of combinations of naloxone and buprenorphine that are available include:

 • Zubsolv, which is a drug that you take under your tongue (sublingual)
 • Bunavail, which is a drug that you take inside your cheek (buccal)

If you're dependent on taking opioids, talk with your doctor. They can help you decide on the best treatment for you.

* Buprenex has a boxed warning for addiction and misuse. This is the most serious warning from the Food and Drug Administration (FDA). For more information, see "FDA warnings" at the beginning of this article.

Buprenex precautions

This drug comes with several precautions.

FDA warnings

This drug has several boxed warnings. A boxed warning is the most serious warning from the Food and Drug Administration (FDA). It alerts doctors and patients about drug effects that may be dangerous.

 • Addiction and misuse. Taking Buprenex may put you at risk for becoming addicted to the drug, abusing it, or misusing it. This may result in an overdose or even death. Your doctor will check your risk for drug addiction and misuse before you start taking Buprenex. They'll also monitor you during your Buprenex treatment.
 • Life-threatening respiratory depression. Taking Buprenex can cause a condition called respiratory depression in which your breathing becomes slow and weak. The condition can be severe, life-threatening, or even fatal. Your doctor will monitor you during your Buprenex treatment, especially when you first take the drug or if they increase your dose.
 • Neonatal opioid withdrawal syndrome. Taking Buprenex for a long time when you're pregnant may cause neonatal opioid withdrawal syndrome. This is a condition in which your baby is born with opioid withdrawal symptoms. Without treatment, the condition can be life-threatening.
 • Risk from using benzodiazepines and other CNS depressants. Taking Buprenex with benzodiazepines or other central nervous system (CNS) depressants, or alcohol can be dangerous. It can lead to severe sedation (feeling drowsy and less alert), respiratory depression (see above), coma, or even death. Your doctor will try to limit your dosage of these substances and monitor you during your Buprenex treatment.

Other warnings

Before taking Buprenex, talk with your doctor about your health history. Buprenex may not be right for you if you have certain medical conditions or other factors affecting your health.

Not: For more information about the potential negative effects of Buprenex, see the "Buprenex side effects" section above.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

If you have chronic obstructive pulmonary disease (COPD), taking Buprenex may make it harder to breathe.

Before you start taking Buprenex, tell your doctor if you have COPD. They'll monitor you closely to make sure that the drug isn't affecting your breathing.

Are older than age 65 years or are very ill

If you're older than age 65 years or are very ill, Buprenex may be more likely to cause serious breathing problems. (See "Life-threatening respiratory depression" in the "Side effect details" section above.)

Before you start taking Buprenex, tell your doctor if you're having trouble breathing. They can help you decide if Buprenex is right for you.

Heart conditions

Buprenex can cause serious heart problems, especially in people with certain heart conditions. These conditions include:

 • atrial fibrillation
 • bradycardia
 • congestive heart failure
 • myocardial ischemia (low blood flow to the heart)
 • low levels of potassium
 • low levels of magnesium
 • long QT syndrome

A family history of heart disease can also increase your risk for heart problems while taking Buprenex. Certain heart rhythm medications can increase your risk as well.

If you or anyone in your family has a history of heart disease, tell your doctor before you start taking Buprenex. Also, tell them about any heart medications that you're taking. You and your doctor can decide on the best treatment for you.

Severe low blood pressure

Rarely, Buprenex may lower your blood pressure. In some people, this can lead to fainting. If you have shock, you shouldn't take Buprenex at all. (Having shock may increase your risk for low blood pressure, and Buprenex can cause severe low blood pressure.)

If you have a history of low blood pressure or shock, tell your doctor. They can see if Buprenex is right for you or recommend another treatment.

Increased intracranial pressure

If you have increased pressure in your skull, taking Buprenex may increase that pressure even more. Increased pressure in your skull may be caused by head injuries, brain tumors, or other health problems.

If you've had increased pressure in your skull or a head injury in the past, tell your doctor. They can see if Buprenex is right for you.

Allergic reactions

If you've ever had an allergic reaction to buprenorphine, the active drug in Buprenex, you shouldn't take Buprenex. And if you don't know whether you've had an allergic reaction to buprenorphine, talk to your doctor. They can recommend the best treatment for you.

Gastrointestinal conditions

If you have a blockage in your intestines, taking Buprenex may make it worse.

Tell your doctor if you have a history of blockages in your intestines, including paralytic ileus. They can recommend the best treatment for you.

Seizures

Buprenex may increase your risk for seizures if you have a seizure disorder.

If you have a history of seizures or seizure disorders, tell your doctor. They can recommend the best treatment for you.

Pregnancy

Buprenex use during pregnancy can lead to problems during and after labor. For more information, please see the "Buprenex and pregnancy" section above.

Breastfeeding

If you've been taking Buprenex, it's recommended that you not breastfeed your child. For more information, please see the "Buprenex and breastfeeding" section above.

Professional information for Buprenex

The following information is provided for clinicians and other healthcare professionals.

Indications

Buprenex is indicated to treat patients with severe pain that requires an opioid analgesic. Its use is limited to patients who have failed or haven't tolerated previous analgesic treatments. This is due to the risks of addiction and misuse associated with opioid medications, including Buprenex.

Buprenex may be used in adults and children ages 2 to 12 years.

Mechanism of action

Buprenex has different effects on the opioid receptors. In the mu-opioid receptors, it acts by agonizing their function. In the kappa-opioid receptors, Buprenex antagonizes their function.

In vitro studies have proved that Buprenex binds to the opioid receptors with a very low dissociation rate. This dissociation rate is believed to be responsible for Buprenex's long-acting action compared to that of morphine.

Also, the dissociation rate is likely to explain why Buprenex's action can't always be reversed with the use of opioid antagonists. It also explains the low physical dependence observed in patients taking Buprenex.

Pharmacokinetics and metabolism

Most pharmacokinetic studies of Buprenex have been done in postoperative adult patients. Results have shown a mean half-life elimination of 2.2 hours following intravenous administration.

In postoperative children, the elimination of intravenous Buprenex was higher than in adults. At pediatric doses of 3μg/kg, children required a lower interdose interval than adults (four to five hours vs. six to eight hours).

Buprenex is primarily metabolized hepatically by CYP3A4. CYP3A4 metabolism results in an active metabolite, norbuprenorphine, which undergoes further metabolism via glucuronidation. Clearance of the drug is related to hepatic blood flow.

Contraindications

Buprenex is contraindicated in patients with:

 • significant respiratory depression
 • acute or severe bronchial asthma where their immediate response can't be monitored
 • known or suspected gastrointestinal obstruction, including paralytic ileus
 • hypersensitivity to buprenorphine or any of its excipients

Misuse and dependence

Buprenex is a Schedule III controlled substance. It can result in misuse even when administrated under medical surveillance.

Also, Buprenex can cause patient dependence on the medication. Dependence can appear in the form of tolerance or physical dependence. Physical dependence does not typically occur until after several days to weeks of continued opioid treatment.

It's recommended to avoid abrupt discontinuation of Buprenex to prevent drug dependence. Abrupt discontinuation may lead to withdrawal symptoms. In pregnant women, it can cause neonatal opioid withdrawal syndrome.

Healthcare professionals should monitor patients taking Buprenex for any symptom of withdrawal. If symptoms are observed, medical intervention should be provided to control drug dependence.

Storage

Buprenex should be stored at room temperature between 68° to 77°F (20° to 25°C).

Buprenex should be kept in its original package. All packages should be protected from the light to avoid degradation of its active and inactive ingredients.

Yasal Uyarı: Medical News Today has made every effort to make certain that all information is factually correct, comprehensive, and up-to-date. However, this article should not be used as a substitute for the knowledge and expertise of a licensed healthcare professional. You should always consult your doctor or other healthcare professional before taking any medication. The drug information contained herein is subject to change and is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. The absence of warnings or other information for a given drug does not indicate that the drug or drug combination is safe, effective, or appropriate for all patients or all specific uses.