Home Sağlık Hastalıklar ve Belirtiler Her Lösemi Türünün Aşamaları Nelerdir?

Her Lösemi Türünün Aşamaları Nelerdir?

0
7

Kanseriniz olduğunda, genellikle hastalığın hangi “evresinde” olduğunu öğrenirsiniz. Bu aşama genellikle çoğu kanser türü için tümör büyümesine ve gelişimine dayanır.

Lösemi bir kan kanseridir ve tümör oluşumuna neden olmaz. Bunun yerine, lösemi evrelemesi, vücutta dolaşan kanserli beyaz kan hücrelerinin miktarına dayanır.

Dört ana tip lösemi vardır. Her tür vücudunuzu farklı şekillerde etkiler ve kendi evreleme sistemine sahiptir.

Bu yazıda, bu dört ana lösemi türüne dalıyoruz, aşamaları ayırıyoruz ve ne anlama geldiklerini tartışıyoruz.

Farklı lösemi türleri nelerdir?

Lösemi bir kan hücresi kanseridir. Vücut çok fazla beyaz kan hücresi ürettiğinde ortaya çıkabilir. Bu beyaz kan hücreleri hızla bölünür ve diğer hücrelerin büyümesine izin vermez.

Dört ana tip lösemi vardır:

 • Akut lenfositik lösemi (ALL). ALL, sağlıklı bağışıklık hücrelerinin kanserli beyaz kan hücrelerine dönüşmesine neden olan, hızla ilerleyen bir lösemi şeklidir. Çoğu ALL vakası çocuklarda teşhis edilir.
 • Akut miyelojenöz lösemi (AML). AML kemik iliğinizde başlar ve löseminin en yaygın şeklidir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülür. Tedavi olmaksızın AML, yeni beyaz kan hücreleri yapılmaya devam ederken vücutta hızla ilerleyebilir.
 • Kronik lenfositik lösemi (KLL). KLL, öncelikle 55 yaşın üzerindeki kişilerde teşhis edilir. ALL gibi, bağışıklık hücrelerinizde değişikliklere neden olur, ancak çok daha az hızlı ilerler.
 • Kronik miyelojenöz lösemi (CML). KML de kemik iliğinizde başlar, ancak AML’den daha az hızlı ilerler. Bu tür lösemi öncelikle yetişkinlerde görülür.

TÜM Aşamaları

TÜMÜ genellikle teşhis sırasındaki WBC sayınıza göre aşamalandırılır. ALL olgunlaşmamış WBC’lerde bulunur ve hızla yayılır.

ALL hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bulunur. Doktorlar her iki grupta da TÜMÜNÜ aşamalarken geleneksel numaralar atamazlar.

Çocukluk TÜM aşamaları

ALL’li çocuklar risk grubuna göre düzenlenir. TÜM çocukluk çağı için iki risk grubu vardır:

 • Düşük risk. WBC sayısı 50.000’den az olan 10 yaşın altındaki çocuklar düşük riskli kabul edilir. Çocuklar genellikle yetişkinlerden daha yüksek bir ALL sağkalım oranına sahiptir. Ek olarak, tanı anında daha düşük WBC sayımına sahip olmak, daha yüksek hayatta kalma oranları ile ilişkilidir.
 • Yüksek risk. WBC sayısı 50.000’in üzerinde olan veya 10 yaşından büyük çocuklar yüksek riskli kabul edilir.

Yetişkin TÜM aşamalar

Yetişkinler için TÜM evreleme üç aşamaya ayrılmıştır:

 • tedavi edilmemiş
 • remisyonda
 • tekrarlayan

Tedavi edilmemiş TÜM

ALL’nin yeni teşhisi olan herkes bu aşamada olacaktır. “Tedavi edilmemiş”, teşhisinizin yeni olduğu anlamına gelir. Bu, kanser hücrelerini yok etmek için tedavi görmeye başlamadan önceki aşamadır.

TÜM remisyon

Kanser tedavisinden sonra remisyon gerçekleşir. Şu durumlarda remisyon aşamasında kabul edilirsiniz:

 1. Vücudunuzdaki kemik iliği hücrelerinin yüzde beşi veya daha azı kanserlidir.
 2. WBC’niz normal sınırlar içinde.
 3. Artık herhangi bir semptomunuz yok.

Vücudunuzda kalan kanseri aramak için bu aşamada muhtemelen daha fazla laboratuvar testi yaptıracaksınız.

ALL remisyonunun iki alt türü vardır:

 • tam moleküler remisyon: kemik iliğinizde kanser kanıtı olmadığında
 • minimal rezidüel hastalık (MDR): kemik iliğinizde hala kanser kanıtı bulunabiliyorsa

MDR’si olan kişilerin kanserlerinin geri dönme olasılığı daha yüksektir. MDR’deyseniz, artık remisyonda olmadığınız belirtiler için doktorunuzun daha yakından izlenmesi gerekebilir.

Tekrarlayan TÜM

Bu aşama, löseminiz remisyondan sonra geri geldiğinde ortaya çıkar. Bu aşamada başka bir test turuna ve daha fazla tedaviye ihtiyacınız olacak.

AML Aşamaları

AML hızla büyür ve kan dolaşımınızda bulunur. Çocukların hayatta kalma oranı yetişkinlerden daha yüksek olmasına rağmen, hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir.

Doktorlar genellikle AML sahnelemezler. Bunun yerine, AML alt türlere bölünmüştür. Alt tipler, lösemi hücrelerinin olgunluğuna ve vücudunuzda nereden geldiklerine bakılarak belirlenir.

AML’yi alt türlere ayırmanın iki yöntemi vardır. Fransız-Amerikan-İngiliz (FAB) sistemi 1970’lerde geliştirildi ve AML’yi dokuz alt türe ayırdı:

 • M0: farklılaşmamış akut miyeloblastik lösemi
 • M1: minimal olgunlaşma ile akut miyeloblastik lösemi
 • M2: olgunlaşmalı akut miyeloblastik lösemi
 • M3: akut promiyelositik lösemi
 • M4: akut miyelomonositik lösemi
 • M4 eos: eozinofili akut miyelomonositik lösemi
 • M5: akut monositik lösemi
 • M6: akut eritroid lösemi
 • M7: akut megakaryoblastik lösemi

Bu alt tipler, löseminin başladığı yere dayanmaktadır. WBC’lerde M0’dan M5’e kadar olan alt tipler başlar. Alt tip M6, RBC’lerde başlar ve evre M7 trombositlerde başlar.

FAB alt türleri aşamalı değildir, bu nedenle daha yüksek sayılar, prognozunuzun daha kötü olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, FAB alt türü hayatta kalma oranlarınızı etkiler:

 • Yüksek hayatta kalma oranı. AML alt türünüz M1, M2, M3 veya M4eos ise genellikle daha iyi bir prognoza sahip olursunuz. Alt tip M3, tüm FAB AML alt tipleri arasında en yüksek hayatta kalma oranına sahiptir.
 • Ortalama hayatta kalma oranı. M3, M4 ve M5 alt tipleri ortalama AML hayatta kalma oranlarına sahiptir.
 • Düşük hayatta kalma oranı. M0, M6 ve M7 alt tiplerine sahip kişiler daha kötü prognoza sahiptir çünkü bu alt tipler, tüm AML alt tiplerinin ortalamasından daha düşük bir hayatta kalma oranına sahiptir.

FAB alt türleri, AML’yi sınıflandırmak için hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) AML’yi başka alt tiplere ayırmıştır. DSÖ alt türleri, AML’nin nedenine ve prognozunuzu nasıl etkilediğine bakar.

DSÖ alt türleri şunları içerir:

 • Belirli genetik anormalliklere sahip AML
 • Önceki kemoterapi veya radyasyon tedavileri ile ilgili AML
 • Kan hücresi üretiminin bozulmasıyla ilgili AML (miyelodisplazi)
 • Yukarıdaki üç gruptan birine uymayan AML

Her bir WHO alt tipinde birden fazla AML alt tipi vardır. Örneğin, AML’ye neden olabilecek her kromozomal anormallik, belirli genetik anormalliklerle birlikte kendi alt tipine sahiptir. DSÖ alt türünüz, doktorunuzun durumunuza en uygun tedavi planını geliştirmesine yardımcı olmak için FAB alt türünüzle birlikte kullanılabilir.

KLL Aşamaları

KLL, olgun WBC’lerde bulunan, daha yavaş büyüyen bir lösemi şeklidir. Yavaş büyüdüğü için, ALL veya CML’den ziyade diğer kanser türlerine benzer şekilde evrelendirilir.

CLL için Rai evreleme sistemi

Doktorlar, Rai evreleme sistemini kullanarak KLL hazırlarlar. Rai sistemi üç faktöre dayanmaktadır:

 1. vücudunuzdaki kanserli WBC’lerin sayısı
 2. vücudunuzdaki kırmızı kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısı
 3. Lenf düğümleriniz, dalağınız veya karaciğeriniz büyümüş olsun ya da olmasın

CLL için ciddiyetle ilerleyen beş RAI aşaması vardır. Daha yüksek KLL aşamalarında, vücut artık gerekli miktarda kırmızı kan hücresi ve trombosit yapmamaktadır. Daha yüksek aşamalar, daha kötü bir prognozu ve daha düşük bir hayatta kalma oranını temsil eder.

 • KLL evre 0. Bu aşamada vücudunuzda lenfosit adı verilen çok fazla anormal WBC vardır (genellikle bir örnekte 10.000’den fazla). Bu aşamada diğer kan sayımlarınız normaldir ve herhangi bir semptomunuz olmayacaktır. Aşama 0 düşük riskli kabul edilir.
 • KLL evre I. Aşama I’de, aşama 0’da olduğu gibi, örnek başına 10.000’den fazla lenfosit sayısı vardır. Aşama 1’de, lenf düğümleriniz de şişecektir. Bu aşamada diğer kan sayımlarınız hala normaldir. Aşama 1, orta risk olarak kabul edilir.
 • KLL evre II. Evre II’de, şişmiş lenf düğümlerine ek olarak karaciğeriniz veya dalağınız da büyümüştür. Lenfosit seviyesi hala yüksek, ancak diğer kan sayımlarınız normal. Aşama II, orta risk olarak kabul edilir.
 • KLL evre III. Evre III’te diğer kan hücreleriniz etkilenmeye başlar. Evre III’teki insanlar anemiktir ve yeterli RBC’ye sahip değildir. Lenfosit sayısı hala çok yüksektir ve lenf düğümlerinde, dalakta ve karaciğerde şişlik yaygındır. Evre III, yüksek riskli kabul edilir.
 • KLL evre IV. Evre IV’te, önceki aşamalardaki tüm semptomlara ek olarak, trombositleriniz ve kırmızı kan hücreleri etkilenir ve kanınız normal şekilde pıhtılaşamaz. Evre IV, yüksek riskli kabul edilir.

KLL için Binet evreleme sistemi

Bazen doktorlar KLL’yi aşamalandırmak için farklı bir sistem kullanırlar. Binet evreleme sistemi, KLL’yi evrelemek için lenfositlerden etkilenen doku gruplarının sayısını ve aneminin varlığını kullanır. Binet sisteminde üç aşama vardır:

 • Binet aşama A. Aşama A’da, üçten az doku alanı etkilenir. Normal pıhtılaşmada anemi veya sorun yoktur
 • Binet aşaması B. Aşama B’de, üç veya daha fazla etkilenen doku alanı vardır. Normal pıhtılaşmada anemi veya sorun yoktur
 • Binet aşama C. Aşama C’de anemi, pıhtılaşma sorunu veya her ikisi de vardır. Ne kadar doku alanı etkilenmiş olursa olsun, anemi veya pıhtılaşma ile ilgili sorun her zaman C aşamasıdır.

KML Evreleri

KML’niz olduğunda, kemik iliğiniz blast hücreleri adı verilen çok fazla WBC üretir. Bu kanser yavaş ilerliyor. Patlama hücreleri eninde sonunda sağlıklı kan hücrelerini geçecek şekilde büyüyecek.

Evreleme, vücudunuzdaki kanserli WBC’lerin yüzdesine dayanır. Doktorlar KML’yi aşağıdaki üç aşamaya ayırır.

Kronik faz KML

Kemik iliğinizdeki ve kanınızdaki hücrelerin yüzde 10’undan azı, kronik fazdaki blast hücreleridir. Bu aşamadaki çoğu insan yorgunluk ve diğer hafif semptomlara sahiptir.

KML genellikle bu aşamada teşhis edilir ve tedavi başlar. Kronik fazdaki insanlar normalde tedaviye iyi yanıt verir.

Hızlandırılmış faz CML

Hızlandırılmış fazda, kemik iliğindeki ve kandaki hücrelerin yüzde 10 ila 19’u blast hücreleridir. Hızlandırılmış faz, kanser kronik fazda tedaviye yanıt vermediğinde ortaya çıkar.

Hızlanan aşamada daha fazla semptomunuz olabilir. Hızlandırılmış faz KML, tedaviye yanıtı vermez.

Blastik faz KML

Blastik faz, KML’nin agresif bir aşamasıdır. Kan ve kemik iliği hücrelerinizin yüzde 20’sinden fazlası blast hücreleri olacaktır. Patlama hücreleri vücudunuzun her tarafına yayılacak ve tedaviyi zorlaştıracaktır. Ayrıca ateş, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı ve dalağınızda şişme olabilir.

Lösemi nasıl teşhis edilir?

Bir tıp uzmanı, herhangi bir şekilde lösemiye sahip olabileceğinizi düşünürse, birkaç farklı türde test isteyecektir. İhtiyacınız olan test türleri, özel durumunuza bağlı olacaktır, ancak genellikle şunları içerir:

 • Tam kan sayımı. Tam kan sayımı ile kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin (RBC’ler), beyaz kan hücrelerinin (WBC’ler) ve trombositlerin miktarını ölçmek için kan alınır. Bu, doktorların çok fazla beyaz kan hücreniz olup olmadığını ve anormal olup olmadıklarını belirlemelerine yardımcı olabilir.
 • Doku biyopsisi. Lösemi aramak için kemik iliğinizden veya lenf düğümlerinizden bir biyopsi istenebilir. Bu test aynı zamanda doktorların ne tür bir lösemiye sahip olduğunuzu ve yayılıp yayılmadığını belirlemelerine yardımcı olacaktır.
 • Organ biyopsisi. Doktorunuz kanserin yayıldığından şüphelenirse, karaciğeriniz gibi bir organın biyopsisine ihtiyacınız olabilir.

Doktorunuz bu sonuçları aldıktan sonra, size lösemi teşhisi koyabilir veya ekarte edebilir. Löseminiz varsa, hangi türe sahip olduğunuzu ve hangi aşamada olduğunu size söyleyebileceklerdir.

Lösemi semptomları için ne zaman yardım aranmalı?

Lösemi semptomları, löseminin türüne ve kişiye göre değişebilir.

Löseminin birçok belirtisi, grip olduğunuzda karşılaşabileceğiniz belirtilere benzer. Grip semptomları genellikle bir veya iki hafta içinde iyileşirken, lösemi semptomları iyileşmez.

Bu semptomlardan herhangi birini 2 haftadan daha uzun süredir yaşıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alın.

 • ateş
 • titreme
 • gece terlemeleri
 • yorgunluk
 • zayıflık
 • kas ağrıları
 • eklem ağrısı
 • iştah kaybı
 • açıklanamayan kilo kaybı
 • kolayca moraran cilt
 • baş ağrısı
 • mide ağrıları
 • cildinizde peteşi adı verilen küçük kırmızı lekeler
 • nefes almada zorluk
 • sık enfeksiyonlar
 • şişmiş lenf düğümleri
Sağlık hattı

Götürmek

Kanser evreleme, doktorların sizin özel durumunuz için en iyi tedavi planını belirlemelerine yardımcı olur. Lösemi, tümörler yerine kanda ortaya çıktığı için diğer kanserlerden farklı evrelendirilir.

Daha yüksek hayatta kalma oranları, daha düşük veya daha erken aşamalarla ilişkilendirilirken, daha ileri aşamalar genellikle daha düşük bir hayatta kalma oranı anlamına gelir. Evreleme diğer kanser türlerinden farklı görünse de, lösemi evreleme sizin için en iyi tedaviyi belirlemede çok yardımcı bir araçtır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here