Windows’ta varsayılan ortam değişkenleri nelerdir?

0
7

Windows’ta varsayılan ortam değişkenleri nelerdir?

Microsoft Windows’ta ortam değişkenleri, tüm sistem ve geçerli kullanıcı için yapılandırma değerlerini içerir. Bu sayfada, Windows XP, Vista, 7, 8 ve 10 tarafından kullanılan ortam değişkenlerinin varsayılan adlarını ve değerlerini bulacaksınız.

%ALLUSERSPROFILE%

Her kullanıcı tarafından paylaşılan varsayılan profil bilgilerini içeren Tüm Kullanıcılar profil dizininin tam yolu.

varsayılanlar
Windows XP: C:Belgeler ve AyarlarTüm Kullanıcılar
Vista/7/8/10: C:ProgramData

%UYGULAMA VERİSİ%

Bazı yüklü programlar tarafından kullanıcı uygulama verilerini depolamak için kullanılan AppData gizli klasörünün konumu.

varsayılanlar
Windows XP:

C:Documents and SettingsKullanıcıAdıUygulama Verileri

Vista/7/8/10:

C:KullanıcılarKullanıcıAdıAppDataDolaşım

%CommonProgramFiles%

Ortak Dosyalar dizininin konumu. Bu klasör, çoğunlukla sistem ve hizmetlerle ilgili olmak üzere bir bilgisayardaki yaygın program ve yardımcı programların dosyalarını içerir.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: C:Program DosyalarıOrtak Dosyalar

%CommonProgramFiles(x86)%

32 bit programlar tarafından kullanılan Ortak Dosyalar dizininin konumu. Yalnızca Windows’un 64 bit sürümlerinde kullanılır.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: C:Program Dosyaları (x86)Ortak Dosyalar

%OrtakProgramW6432%

Yalnızca Windows’un 64 bit sürümlerinde kullanılır.

varsayılanlar
Windows Vista/7/8/10: C:Program DosyalarıOrtak Dosyalar

%BİLGİSAYAR ADI%

Denetim Masası → Sistem → Bilgisayar Adı’nda ayarlandığı şekliyle bilgisayarınızın adı.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: Bilgisayar adı

%ComSpec%

Varsayılan komut yorumlayıcısının konumu.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: C:WindowsSystem32cmd.exe

%HOMEDRIVE%

Kullanıcı profillerinizi içeren birime atanan sürücü harfi.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: C:

%HOMEPATH%

Geçerli kullanıcının profil dizininin sürücü harfinin çıkarılmasıyla elde edilen yol.

%local% ortam değişkeni, kullanıcının hesabı için güvenlik ilkelerinin ve kurallarının nerede bulunduğunu gösterir. Bu ortam değişkeni Windows 7’ye özgüdür.

varsayılanlar
Windows XP:

Belgeler ve AyarlarKullanıcı Adı

Vista/7/8/10:

KullanıcılarKullanıcıAdı

%LOCALAPPDATA%

Bazı yüklü programlar tarafından kullanıcı verilerini depolamak için kullanılan, AppData’nın Yerel alt klasörünün konumu. Burada depolanacak genel geçici dosyalar, masaüstü temaları, Windows hata raporlama, program önbelleğe alma ve İnternet tarayıcı profilleridir.

varsayılanlar
Windows Vista/7/8/10:

C:KullanıcılarKullanıcıAdıAppDataLocal

%LOGONSERVER%

Oturum açma sunucusunun ağ konumu. Kurumsal ayarlarda, DomainLogonServer, kurumsal ağ etki alanında bir Windows oturum açma sunucusudur. Normal kullanıcılar için DomainLogonServer %COMPUTERNAME%’dir.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10:

\DomainLogonSunucusu

%YOL%

Dosyalar için otomatik olarak aranacak, noktalı virgülle ayrılmış yolların listesi. Özellikle, %PATHEXT% içinde listelenen bir uzantıya sahip dosyalar, geçerli dizinde bulunmazlarsa %PATH% içinde aranır. Yollar listelenen sırayla aranır.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10:

C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;[AdditionalPaths]

%PATHEXT%

Bu uzantılara sahip dosyalar, geçerli dizinde bulunmazsa %PATH% içinde aranır.

varsayılanlar
Windows XP: .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH
Vista/7/8/10: .com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc

%Program verisi%

Bazı yüklü programlar tarafından kullanıcı verilerini depolamak için kullanılan ProgramData gizli klasörünün konumu.

varsayılanlar
Windows Vista/7/8/10: %SystemDrive%ProgramData

%Program dosyaları%

Program Files dizininin konumu, kurulu programların varsayılan konumu. Windows’un 64 bit sürümlerinde, bu dizin 64 bit programların varsayılan konumudur.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: %SystemDrive%Program Dosyaları

%ProgramFiles(x86)%

32 bit programların varsayılan konumu. Bu değişken yalnızca Windows’un 64 bit sürümlerinde bulunur.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: %SystemDrive%Program Dosyaları (x86)

%ProgramW6432%

Bu değişken, WOW64 öykünme katmanı tarafından kullanılır ve yalnızca Windows’un 64 bit sürümlerinde bulunur.

varsayılanlar
Windows Vista/7/8/10: %SystemDrive%Program Dosyaları

%ÇABUK%

Geçerli komut istemini tanımlayan bir dizi özel kod. Burada $P, geçerli sürücüyü ve dizini temsil eder ve $G, büyüktür sembolünü temsil eder. (Daha fazla bilgi için, PROMPT komutuna bakın.)

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: $P$G

%PSModulePath%

Windows PowerShell tarafından kullanılan modüllerin konumu.

varsayılanlar
Windows Vista/7/8/10: %SystemRoot%system32WindowsPowerShellv1.0Modules

%HALKA AÇIK%

Genel kullanıcı profilinin konumu.

varsayılanlar
Windows Vista/7/8/10: %SystemDrive%KullanıcılarGenel

%SystemDrive%

Windows’un yüklü olduğu birimin sürücü harfi.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: C:

%SistemKök%

Windows sistemini içeren dizin.

varsayılanlar
Windows XP:

C:Windows veya daha eski sistemlerde C:WINNT

Vista/7/8/10: %SystemDrive%Windows

%TEMP%
%TMP%

Geçici dosyaların varsayılan konumu. Bu dizinde bulunan dosyalar, bilgisayar performansının iyileştirilmesine yardımcı olmak için periyodik olarak silinebilir.

varsayılanlar
Windows XP:

%SystemDrive%Documents and SettingsKullanıcıAdıLocal SettingsTemp

Vista/7/8/10:

%SystemRoot%TEMP (sistem işlemleri için)
%USERPROFILE%AppDataLocalTemp (kullanıcı işlemleri için)

%USERDOMAIN%

Geçerli kullanıcının ait olduğu etki alanı.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: KullanıcıAlanı

%KULLANICI ADI%

Geçerli kullanıcının adı.

varsayılanlar
Windows XP/Vista/7/8/10: Kullanıcı adı

%KULLANICI PROFİLİ%

Geçerli oturum açmış kullanıcının profil verilerinin depolandığı geçerli kullanıcının profil dizininin yolu. Kullanıcı bu dizinde aşağıdaki klasörleri bulabilir: Belgelerim, Müziğim, Resimlerim, Masaüstü ve Sık Kullanılanlar (Internet Explorer yer imleri).

varsayılanlar
Windows XP:

%SystemDrive%Belgeler ve AyarlarKullanıcıAdı

Vista/7/8/10:

%SystemDrive%KullanıcılarKullanıcıAdı

  • Windows’ta kullanıcı profili klasörünüzü nasıl açarsınız.

%windir%

%SystemRoot% için modern bir eşdeğer/değiştirme. Bu dizin, Windows’un yükleneceği yerdir. Çoğu Windows sürümü için varsayılan dizin yolu c:Windows’tur (Windows NT 4 ve 2000 için c:WinNT’dir).

varsayılanlar
Windows XP: %SystemDrive%WINDOWS
Vista/7/8/10: %SystemDrive%WINDOWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here