Psikosomatik Bozukluğun Nedenleri, Belirtileri, Türleri ve Tedavileri

0
14

Stres sadece zihninize değil, vücudunuza da zarar verebilir. Doktorların size defalarca küçük sorunlar yüzünden strese girmemenizi söylemelerinin bir nedeni var. Bu ihtiyati tavsiye, özellikle hastaysanız veya zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa daha büyük önem taşır. Bunun nedeni, bir hastalık hakkında endişelenmenin fiziksel semptomlara yol açabilmesidir. Peki, bunu bilmiyorsanız, bu yazıyı okumak isteyebilirsiniz.

Sıklıkla psikolojinin hastalığı iyileştirmede hayati bir rol oynadığını duyuyoruz ve doktorlar bile buna katılıyor. Dolayısıyla, sağlıklı zihinsel durumumuz rahatlamamıza yardımcı olabilirse, kötü zihinsel sağlığın da fiziksel varlığımızı etkilemesi olasıdır. Bu tür durumlar için ‘psikosomatik bozukluk’ terimi kullanılır. Onlar ve psikoloji ile nasıl ilişkili oldukları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Psikosomatik Bozukluk Nedir?

‘Psikosomatik bozukluk’ terimi, zihinsel faktörlerin neden olduğu veya kötüleştirdiği düşünülen fiziksel bir hastalık için kullanılır. ‘Psişe’ zihni ifade eder ve ‘somatik’ hastalık için gözlenen fiziksel belirti ve semptomları ifade eder. Genellikle, çoğu hastalık zihinsel ve fiziksel bileşenleri olduğu için psikosomatiktir.

Bu bozukluklar her bireyde aynı şekilde mevcut olmayabilir. Zihniyetinize ve mizacınıza bağlı olarak, döküntü veya sedef hastalığı gibi fiziksel bir hastalık sizi depresyona ve hasta edecek kadar rahatsız edebilir. Bununla birlikte, benzer durumdaki başka bir arkadaş, sizin kadar depresif veya hasta hissetmeyebilir. Tersi de doğru olabilir. Örneğin, depresyonu olan biri yeterince yemeyebilir veya hiç yemeyebilir. Dolayısıyla ruhsal durumlar da fiziksel hastalığa yol açabilmektedir (1, 2).

Psikosomatik bozukluklar, egzama, mide ülseri, hipertansiyon, sedef hastalığı ve hatta kalp hastalığı gibi hastalıkları içerir. Aslında bir çalışma, depresyon ve anksiyetenin miyokard enfarktüsü gibi hastalıklardan doğrudan sorumlu olduğu sonucuna varmıştır (3).

Şimdi psikosomatik bozukluğun fiziksel belirti ve semptomlarına bakalım.

Psikosomatik Bozukluğun Belirtileri

Artık psikosomatik bozuklukların genellikle zihinde başladığını bildiğimize göre, bu durumun belirtilerine bakalım. Aşağıdakiler dahil birçok semptomu vardır:

 • Hızlandırılmış kalp atış hızı
 • Çarpıntı (kalpte çarpma)
 • Mide bulantısı
 • titreme
 • Ağrı
 • Kuru ağız
 • terleme
 • Göğüs ağrısı
 • Hızlı nefes alma
 • Baygınlık
 • Aşırı yorgunluk
 • Midede bir düğüm
 • Hızlı nefes alma
 • nörolojik problemler
 • Gastrointestinal şikayetler (1, 2)

Psikosomatik Bozukluğun Nedenleri

Psikosomatik Bozukluğun Nedenleri

Depresyon, anksiyete ve stres gibi zihinsel durumların fiziksel semptomları nasıl tetiklediği tam olarak açık değildir. Psişe ve semptomlar arasındaki bağlantıyı anlamak için belirli hastalıklar için araştırmalar devam etmektedir.

Bazı raporlar, endişeli, depresif veya stresli olduğunuzda artan sinir uyarı aktivitesinin, fiziksel semptomlara katkıda bulunan faktörlerden biri olabileceği sonucuna varmaktadır (1, 2). Bazen, adrenalin ve epinefrin salınımları, endişeli olduğunuzda fiziksel semptomları da tetikleyebilir. Hemşireler arasında stresin nasıl hastalıklara yol açtığına dair pek çok araştırma yapılmış ve yakın zamanda yapılan bir çalışmada, tükenmişliğin asitlik, sırt ağrısı, boyun ağrısı, unutkanlık ve öfke gibi psikosomatik bozukluk belirtilerinin ana nedenlerinden biri olduğu sonucuna varılmıştır (4).

Stresin temel nedenine ve kendisini nasıl karakterize ettiğine bağlı olarak psikosomatik bozukluklar farklı türlere ayrılır. Bunlar aşağıda verilmiştir.

Psikosomatik Bozukluk Türleri

Çoğunlukla, psikosomatik bozukluklar ve diğer şiddetli biçimler, duygusal stresten kaynaklanır. Bu yedi türe ayrılırlar:

(i) Farklılaşmamış Somatoform Bozukluk – Bu tipte, en az altı ay boyunca bir veya daha fazla semptom (ağrı, yorgunluk, iştah kaybı ve gastrointestinal semptomlar) yaşarsınız.

(ii) Somatizasyon Bozukluğu – Semptomlar ağrı, cinsel semptomlar, gastrointestinal semptomlar, nörolojik semptomlar, adet semptomları ve yorgunluğu içerir. 18-30 yaşları arasında, bu semptomları hiçbir açıklama yapmaksızın yıllarca yaşayan kişilerde görülür.

(iii) Belirtilmemiş Somatoform Bozukluk – Hastalar menstrüasyonun sona ermesi, cenin hareketi, doğum sancıları, mide bulantısı vb. belirtilerden dolayı yanlış bir şekilde hamile olduklarına inanırlar.

(iv) Konversiyon Bozukluğu – Bunun belirtileri arasında ses çıkaramama, ani hastalık atakları, bilinç kaybı, üst göz kapaklarında sarkma, vücudun bir veya birkaç bölgesinde duyu kaybı ve görme sorunları sayılabilir.

(v) Hastalık Anksiyete Bozukluğu (Hipokondriyazis) – Hastalar, vücutlarına büyük zarar verecek tehlikeli bir hastalığa sahip olduklarından korkarlar. Bunu kanıtlamak için genellikle birden fazla doktora giderler.

(vi) Ağrı Bozukluğu – Semptomlar, herhangi bir açıklama yapılmaksızın vücudun bir veya daha fazla bölgesinde uzun süreler boyunca ağrı hissetmeyi içerir.

Not: CFS ve fibromiyalji gibi durumlar testlerle tespit edilemese de sadece psikosomatik değildir.

(vii) Beden Dismorfik Bozukluğu – Bundan etkilenen insanlar vücutlarının kusurlu olduğunu hisseder ve genellikle görünümlerini iyileştirmek için kozmetik tedavilere başvururlar.

Duygusal stres genellikle bu bozuklukların ana nedenidir (5). Böylece, zihin durumunun vücudumuzu nasıl etkileyebileceğini biliyoruz. Henüz bilmediğimiz şey, bu durumun nasıl tedavi edileceğidir. Hastalık fiziksel olmadığı için, semptomların aksine, etkilenen insanlar için duygusal ve fiziksel tedavi dengesi olmalıdır. İşte psikosomatik bozukluklar için önerilen tedavi seçenekleri.

Psikosomatik Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir

 1. Yoga
 2. İlaç tedavisi
 3. Oruç Terapisi
 4. Hipnoz
 5. Bilişsel davranış terapisi

Bunlarla Rahatlayın ve Psikosomatik Bozukluklardan Kurtulun

1. Psikosomatik Bozukluklar İçin Yoga

1. Psikosomatik Bozukluklar İçin Yoga

Ayurveda’ya göre yoga, psikosomatik bozuklukların yönetilmesine yardımcı olabilecek meditasyon ve gevşeme egzersizlerini içerir. Bu rahatsızlıklar kaygı ve stres gibi zihinsel durumlar tarafından tetiklendiğinden, yoga gibi stresi azaltan aktivitelere katılmak bu zihinsel sorunları gidermeye yardımcı olabilir. Zihninizi rahatlatacak basit nefes egzersizleri ve asanalar günlük olarak uygulanabilir.

Yoganın beden üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır ve kendinizin ve çevrenizin daha farkında olmanızı ve kabullenmenizi sağlar. Deneyler, psikosomatik bozukluklar söz konusu olduğunda yoganın ilaçlar kadar etkili olduğunu göstermiştir (6, 7).

2. Psikosomatik Bozukluklar İçin İlaçlar

2. Psikosomatik Bozukluklar İçin İlaçlar

Genellikle, genel doktorlar tarafından bazı fiziksel semptomları hafifletmek için özel ilaçlar reçete edilir. Çoğu doktor, ilaçlar yalnızca geçici bir rahatlama sağladığından, hastaları terapi için psikologlara/psikoterapistlere tavsiye eder. Endişeli bir kişinin fiziksel semptomların nüksetmesi muhtemeldir ve psikolojik kökün tedavisi gereklidir. Tedavi için kullanılan farklı türleri trisiklik antidepresanlar (TCA), serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI), atipik antipsikotikler, serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ve bitkisel ilaçlardır (8). Hastanın yaşına, hastalığın yoğunluğuna, süresine ve tedaviye yanıtına bağlı olarak uzmanlar tarafından farklı ilaç kombinasyonları reçete edilir.

3. Psikosomatik Bozukluklar İçin Oruç Tedavisi

Japonya’da iyi bilinen bir tedavi olan açlık tedavisi, psikosomatik bozukluğu olan hastalarda hem fiziksel hem de psikolojik semptomları başarılı bir şekilde hafifletmiştir. Bu terapiye göre otonom sinir sistemi ve endokrin sistem açlık süreci ile düzenlenir. Sonuç olarak vücut hem ruh sağlığı hem de fiziksel sağlık için dengesini yeniden kurar (9).

4. Psikosomatik Bozukluklar İçin Hipnoz

4. Psikosomatik Bozukluklar İçin Hipnoz

Psikosomatik bozukluklarda görülen migren, astım ve gastrointestinal sorunlar genellikle hipnozla tedavi edilir. Bu tedavi yöntemi, hastanın bilinçaltındaki fiziksel semptomlara çözüm bulmayı amaçlar. Uzun süreli hipnoterapi, altta yatan duyguları çözmek ve ruhun vücudu etkilemesini ve semptomların gelişmesini durdurmak için etkili bir şekilde çalışabilir. Geçmişte bu terapi ile öfke, korku ve bağımlılık sorunları başarıyla çözülmüştür (10, 11).

5. Psikosomatik Bozukluklar İçin Bilişsel Davranış Terapisi

Bilişsel davranış terapisine (CBT) göre, bir duruma nasıl tepki verdiğimiz büyük ölçüde onu nasıl algıladığımıza bağlıdır. Bireyin düşünceleri, duygularıyla, fiziksel duyumlarıyla, davranışlarıyla ve ayrıca çevresiyle bütünleşir. Bu da bireylerin belirli bir durumda nasıl davrandıklarını ve düşünce süreçlerinin fiziksel durumlarını nasıl etkilediğini yönlendirir. Bu ideoloji psikosomatik bozuklukları tedavi etmek için kullanıldığında, hastaların bütüncül düşünmesine yardımcı olur ve sağlıkla ilgili endişelerini giderir. BDT, farklı deneme setlerinde standart tıbbi bakıma dahil edildiğinde büyük başarı elde edildi. Şiddetli somatizasyon vakalarının bile iyileşme gösterdiği görülmüştür (12, 13).

Zihin durumunuz, fiziksel durumunuzu ağırlaştıran veya sakinleştiren şeydir. Bu nedenle psikoloji, bir hastalığı iyileştirmede ve hatta hastalığın başlangıcında bile önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bir daha gereksiz yere strese girdiğinizde, stres ve kaygının geçici bir öfke, depresyon veya hayal kırıklığı hissinden daha tehlikeli bir şeye yol açabileceğini unutmayın. Stres ve kaygıyı uzak tutmak temel hedeflerdir.

Bu gönderiyi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın ve onlara çok fazla endişelenmenin kötü etkilerinden bahsedin. Lütfen psikosomatik bozukluklarla ilgili deneyimlerinizi veya kaygıdan kurtulmak için kullandığınız teknikleri bizimle paylaşın.

Önerilen Makaleler

 • Bipolar Bozukluk İçin En İyi 10 Evde Tedavi Yöntemi
 • Anksiyeteyi Tedavi Etmek İçin 10 Etkili Yoga Pozu
 • Ruh Sağlığını Geliştirmek İçin 4 Etkili Yoga Asanası
 • Dikkat Eksikliği Bozukluğunu Tedavi Eden 11 Etkili Evde Çözüm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here