Home Sağlık Hastalıklar ve Belirtiler Myastenia Gravis ve Multipl Skleroz: Benzerlikler ve Farklılıklar

Myastenia Gravis ve Multipl Skleroz: Benzerlikler ve Farklılıklar

0
18

Myastenia gravis, sinirler ve kaslar arasındaki bozulmuş iletişim ile karakterize edilen nöromüsküler sistemin otoimmün bir durumudur. Bu durum iskelet kaslarında zayıflığa yol açar.

Multipl skleroz (MS), ilerleyici sinir hasarı ile karakterize kronik bir nörolojik durumdur. Durum, merkezi sinir sistemi iletişiminin azalmasına ve nörolojik semptomlara yol açar.

Miyastenia gravis ve multipl skleroz, sunulma şekillerinde bazı benzerlikler paylaşsa da, farklı nedenleri, semptomları, tedavileri ve daha fazlasıyla ayrı hastalıklardır.

Bu yazıda, myastenia gravis ve MS arasındaki benzerliklere ve farklılıklara bir göz atacağız.

Myastenia gravis’e karşı multipl skleroza hızlı bir bakış

miyastenia gravis çoklu skleroz
nedenler sinir-kas kavşağının saldırıya uğradığı otoimmün durum merkezi sinir sistemi içindeki sinirlerin saldırıya uğradığı bağışıklık aracılı durum
Belirtiler öncelikle iskelet kaslarını içerir iskelet kasları da dahil olmak üzere vücuttaki herhangi bir sistemi tutabilir
demografi genellikle 40-60 yaşları arasında teşhis edilir ve etnik kökenler ve cinsiyetler arasında eşit derecede yaygındır öncelikle 20-50 yaşları arasında teşhis edilir ve doğumda kadın olarak atanan kişilerde ve beyaz Avrupa kökenli kişilerde daha yaygındır
Teşhis fizik muayene, elektromiyografi (EMG) ve antikor testi ile teşhis fizik muayene, lomber ponksiyon, görsel uyarılmış potansiyel (VEP) testi ve görüntüleme testleri ile teşhis
Tedavi ilaçlar bağışıklık tepkisini azaltmaya yardımcı olabilirken ameliyatlar ve prosedürler kronik semptomları azaltmaya yardımcı olabilir hastalık değiştirici tedaviler ve diğer ilaçlar kronik semptomların ve nüksetmelerin azaltılmasına yardımcı olabilir

Miyastenia gravis ve MS’in nedenleri

miyastenia gravis nedenler

Myastenia gravis otoimmün bir hastalıktır. Bu, bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücuda saldırdığında ortaya çıkan bir hastalıktır.

Miyastenia gravisli kişilerde, bağışıklık sistemi sinirlerden kas liflerine sinyal göndermekten sorumlu olan nöromüsküler kavşağa saldırır. Bu kavşak hasar gördüğünde, nörotransmitter asetilkolinin bu sinyalleri iletebilmesini engeller ve kaslar artık gerektiği gibi kasılamaz.

Çoklu skleroz nedenler

MS, miyastenia gravis gibi vücudun kendisine saldırmasından kaynaklanan otoimmün özelliklere sahip, bağışıklık aracılı bir durumdur.

MS’li kişilerde bağışıklık sistemi, aşağıdakiler dahil olmak üzere merkezi sinir sistemine saldırır:

 • sinirlerin etrafındaki koruyucu miyelin
 • miyelin üreten hücreler
 • sinirler

Bu sinirler hasar gördüğünde, vücudun geri kalanından etkili bir şekilde sinyal gönderemez veya alamazlar ve bu da çeşitli nörolojik semptomlara neden olur.

Miyastenia gravis ve MS belirtileri

Myastenia gravis belirtileri

Myastenia gravis, öncelikle, genellikle efor veya aktivite dönemleri ile daha da kötüleşen kas güçsüzlüğüne neden olur. Bazen bu semptomlar uyarı vermeden ortaya çıkabilir ve diğer nörolojik durumlarla karıştırılabilir.

Belirtiler myastenia gravis kişiden kişiye değişebilir ve şunları içerebilir:

 • bulanık veya çift görme

 • sarkık göz kapakları
 • göz kası zayıflığı
 • yüz felci
 • nefes darlığı
 • konuşma bozukluğu
 • yutma veya çiğneme sorunu
 • uzuvlarda veya boyunda zayıflık

Ağır vakalarda solunum kaslarının zayıflığı solunum yetmezliği gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Multipl skleroz belirtileri

Multipl skleroz öncelikle, bir kişinin nüksetme veya remisyonda olmasına bağlı olarak şiddeti değişebilen nörolojik semptomlara neden olur. Bu farklılıkların çoğu, kişinin MS’in hangi aşamasında olduğuna bağlıdır.

MS’in daha yaygın semptomları şunları içerir:

 • mesane disfonksiyonu
 • bağırsak sorunları
 • bilişsel bozukluklar
 • kronik ağrı duyumları
 • depresyon
 • baş dönmesi veya vertigo
 • duygusal rahatsızlıklar
 • tükenmişlik
 • kaşıntı
 • kas spastisitesi veya zayıflığı
 • uyuşma veya karıncalanma
 • cinsel işlev bozukluğu
 • yürümekte zorluk
 • görme bozuklukları

MS’in diğer yaygın olmayan semptomları da şunları içerebilir:

 • konuşma sorunları
 • tat kaybı
 • yutma sorunları
 • titreme
 • nöbetler
 • Solunum Problemleri
 • işitme kaybı

Miyastenia gravis ve MS’in demografisi

Myastenia gravis demografisi

Miyastenia gravis yaygın erkek ve kadınların eşit olarak etkilendiği tüm ırksal ve etnik gruplarda. Bununla birlikte, çoğu miyastenia gravis vakası, 40 yaş üstü doğumda kadın olarak atanan kişilerde ve 60 yaş üzerinde doğumda erkek olarak atanan kişilerde teşhis edilir. Miyastenia gravis nadiren bebeklerde teşhis edilir.

Multipl skleroz demografisi

Multipl skleroz ayrıca tüm ırklardan ve etnik kökenlerden insanları etkiler. Bununla birlikte, beyaz ve Avrupa kökenli insanlarda en yaygın olanıdır.

Çoğu vakaya 20 ila 50 yaşları arasında teşhis konur, ancak çocuklar, gençler ve yaşlı yetişkinler de bu durumla teşhis edilebilir. MS kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha sık görülür.

Miyastenia gravis’e karşı MS teşhisi

Miyastenia gravis teşhisi

Myastenia gravis sıklıkla MS veya ALS gibi benzer semptomlara sahip farklı bir nörolojik durum olarak yanlış teşhis edilir. Bunu akılda tutarak, semptomların miyastenia gravisten mi yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığını belirlemek için aşağıdaki testler kullanılabilir:

 • Fizik sınavı. Fizik muayene genellikle birinin tıbbi geçmişinin gözden geçirilmesini ve tüm vücut muayenesini içerir. Kas gücü, kas tonusu ve koordinasyondaki anormallikleri aramak için nörolojik bir muayene de yapılabilir.
 • Özel testler. Miyastenia gravisli kişilerde geçici kas gelişmelerini kontrol etmek için bir edrofonyum testi kullanılır. Genel olarak, bu test en çok oküler miyasteni için faydalıdır. Tek lifli elektromiyografi (EMG), sinirler ve kaslar arasında bozulma olup olmadığını ölçtüğü için miyastenia gravis için en hassas testtir.
 • Kan testleri. Her ikisi de miyastenia graviste bulunabilen asetilkolin reseptör antikorlarını veya anti-MuSK antikorlarını kontrol etmek için bir kan testi kullanılabilir.
 • Görüntüleme testleri. Hem BT taramaları hem de MRI taramaları, myastenia gravis ile bağlantılı olabilecek herhangi bir tümörün varlığını kontrol etmek için kullanılabilir.

Multipl skleroz teşhisi

Multipl skleroz aynı zamanda teşhis edilmesi zor bir hastalıktır çünkü durum için spesifik bir test yoktur. Bunun yerine, aşağıdaki gibi testler kullanılarak diğer koşullar ekarte edildikten sonra teşhis edilmesi daha olasıdır:

 • Özel testler. Omurgadan beyin omurilik sıvısını (CFS) çıkarmak için lomber ponksiyon kullanılabilir, bu daha sonra belirli antikorlar, proteinler veya diğer bağışıklık sistemi hücreleri için test edilebilir. Görsel uyarılmış potansiyel (VEP) testi, genellikle MS’li kişilerde ilk etkilenen yollardan biri olan optik sinir yolu boyunca elektriksel aktiviteyi ölçmek için kullanılabilir.
 • Kan testleri. HIV veya AIDS, Lyme hastalığı veya sifiliz gibi semptomlara neden olabilecek diğer koşulları ekarte etmeye yardımcı olmak için bir kan testi kullanılabilir. Bazı durumlarda, genetik testler, altta yatan bir kalıtsal bozukluğun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Görüntüleme testleri. Bir MRI, MS ile uyumlu sinirlerin demiyelinizasyonunu veya diğer skarlaşma ve iltihaplanmayı içerebilen diğer altta yatan MS durumlarını veya belirtilerini aramaya yardımcı olabilir.

Myastenia gravis ve MS nasıl tedavi edilir?

Miyastenia gravis tedavisi

Miyastenia gravis için bir tedavi olmamasına rağmen, tedavi uzun vadeli semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir. Bu durum için tedavi seçenekleri şunları içerir:

 • İlaç tedavisi. İmmünosupresanlar ve kortikosteroidler gibi bazı ilaçlar, miyastenia graviste bulunan bağışıklık sistemi tepkisini bastırmaya yardımcı olabilir. Kolinesteraz inhibitörleri gibi diğer ilaçlar, sinirlerin ve kasların daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olabilir.
 • Prosedürler ve ameliyatlar. Plazmaferez veya plazma değişimi, otoimmün antikorların kandan uzaklaştırılmasına ve kas zayıflığının azaltılmasına yardımcı olabilir. İntravenöz immün globulin (IVIG), kandaki antikor seviyelerini de değiştirebilir. Miyastenia gravisli bazı kişilerde, antikor üretmeye yardımcı olan timus bezinin çıkarılması kas gücünü artırmaya yardımcı olabilir.

Multipl skleroz tedavisi

Miyastenia gravis gibi, MS için geçerli bir tedavi yoktur, ancak bazı ilaçlar ve diğer tedavi seçenekleri semptomları iyileştirmeye ve nüksleri azaltmaya yardımcı olabilir. Bu durum için tedavi seçenekleri şunları içerir:

 • İlaç tedavisi. Hastalık değiştirici tedaviler (DMT’ler), hastalığın ilerlemesini, nüksleri ve yeni hasarı azaltarak MS sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış ilaçlardır. DMT’ler ağızdan veya enjeksiyon yoluyla uygulanabilir ve Avonex, Betaseron, Tecfidera ve Lemtrada. Diğer ilaç seçenekleri, hastalığın semptomlarını iyileştirmeyi amaçlar ve kortikosteroidler, ağrı kesici ilaçlar, antidepresanlar ve daha fazlasını içerebilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri. Yaşam tarzı değişiklikleri, MS’li kişilerin hastalığın semptomlarını yönetmesine veya azaltmasına da yardımcı olabilir. Yeterince uyumak, hafif egzersizler yapmak ve hatta fizyoterapi görmek, MS’li kişilerin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilecek aktivitelere örnektir.

Götürmek

Myastenia gravis ve multipl skleroz, çok çeşitli nörolojik semptomlara neden olabilen bağışıklık aracılı durumlardır. İki koşul benzer görünse de, onları birbirinden ayıran önemli farklılıklar vardır.

Myastenia gravis, nöromüsküler kavşağı içerir, öncelikle iskelet kaslarını etkiler ve bağışıklık sistemi aktivasyonunu azaltmaya yardımcı olmak için ilaçlar ve diğer prosedürler kullanılarak tedavi edilir. MS, merkezi sinir sistemini içerir, tüm vücudu etkileyebilir ve öncelikle semptomları ve nüksleri azaltmak için ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri kullanılarak tedavi edilir.

Bu koşullardan herhangi biri size teşhis konduysa, doğru teşhisi almak ve doğru tedaviyi almak, genel yaşam kalitenizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here