Microsoft Excel’de KÖPRÜ İşlevi için 6 Kullanım

KÖPRÜ işleviyle, bağlanmak istediğiniz sayfa, hücre veya tanımlı adla bir dosya yolu veya URL girebilirsiniz. Örneğin: “=KÖPRÜ(“[HTG_Desktop.xlsx]Sheet1!A6″)” Bağlantınızı daha kolay hale getirmek için ekran metnini ekleyin.

Excel, araç çubuğunda kendi yerleşik bağlama özelliğini sunar. Ancak KÖPRÜ işlevi, şirketinizin intranetindeki bir çalışma kitabına, paylaşılan sunucuya, başka bir sürücüye ve hatta bir Word belgesindeki yer imi gibi daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. Bu çok yönlü işlevle yapabileceğiniz her şeye bir göz atalım.

KÖPRÜ İşlevi Nedir?

Excel’deki HYPERLINK, her türlü yer ve nesneye tıklanabilir bağlantılar oluşturmaya yönelik bir işlevdir. Elbette, HYPERLINK’in Excel’deki Bağlantı aracını kullanarak yaptığı bazı şeyleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte, bir formül size bağlantı üzerinde daha iyi kontrol sağlar ve KÖPRÜ, genel olarak formül oluşturma konusunda sizi rahatlatabilen, öğrenmesi basit bir işlevdir. Ek olarak, HYPERLINK doğrudan belirli bir hücreye veya tanımlı ada bağlanmanıza olanak tanır.

İşlev formülünün sözdizimi şöyledir: HYPERLINK(location, text) burada yalnızca ilk bağımsız değişken gereklidir ve Excel dosyasının yolunu içerir.

Belirli bir metni bağlantı olarak görüntülemek için ikinci bağımsız değişkeni kullanabilirsiniz. Metni tırnak içine alın veya bir hücre başvurusu kullanın. Örneğin, dosya yolunu veya URL’yi görüntülemek yerine, “Burayı Tıklayın” veya geçerli sayfadaki başka bir hücreden bir değer görüntüleyebilirsiniz.

İLİŞKİLİ: Microsoft Excel’de Köprüler Nasıl Kaldırılır

1. Elektronik Tablodaki Bir Hücreye Bağlantı

Geçerli e-tablodaki belirli bir hücreye bağlanmak için dosya adını, sayfa adını ve hücre referansını dahil edeceksiniz. Dosya adını köşeli parantez içine ve argümanın tamamını tırnak içine aldığınıza dikkat edin.

Örneğin, bu formülle, Sayfa1 adlı mevcut elektronik tablomuzdaki A6 hücresine bağlantı veriyoruz. Dosya adı HTG_Desktop.xlsx’tir. Excel sürümünüze bağlı olarak .xls veya .xlsx olan dosya uzantısını eklemeyi unutmayın.

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Sheet1!A6")

Geçerli sayfa içinde bağlantı kurmak için HYPERLINK işlevi

Aynı dosyaya, sayfaya ve hücreye bağlantı oluşturmak, ancak bağlantı için “A6’ya Git” gibi kolay bir ad kullanmak için şu formülü kullanabilirsiniz:

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Sheet1!A6","Go to A6")

Geçerli sayfa içinde bağlantı kurmak ve ekran metnini kullanmak için HYPERLINK işlevi

2. Çalışma Kitabı İçinde Bir Hücreye Bağlantı

Geçerli çalışma kitabındaki ancak farklı bir sayfadaki bir hücreye bağlanmak için geçerli sayfa adını diğer sayfanın adıyla değiştirmeniz yeterlidir.

İLİŞKİLİ: Microsoft Excel’de Başka Bir Sayfaya Nasıl Bağlanır

Burada, Sayfa2’deki B2 hücresine bağlanacağız:

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Sheet2!B2")

Başka bir sayfadaki bir hücreye bağlanmak için HYPERLINK işlevi

HÜCRE işlevini şu şekilde de ekleyebilirsiniz: location dosya adını yazmak yerine argüman. İşte yukarıdakiyle aynı hücreye bağlanmak için formül:

=HYPERLINK(CELL("address",Sheet2!B2))

KÖPRÜ ve HÜCRE işlevleri

Bu birleştirilmiş fonksiyon formülü için, aynı zamanda ekran metnini de girebilirsiniz. text argüman. Metni tırnak içinde eklemek yerine, D1 hücresindeki “Başlık” sözcüğü olan değeri kullanacağız:

=HYPERLINK(CELL("address",Sheet2!B2),D1)

HYPERLINK ve CELL, bir hücreyi ekran metni olarak kullanır

3. Tanımlı Bir Adla Bağlantı Kurun

Geçerli veya başka bir Excel çalışma kitabındaki adlandırılmış bir hücre aralığına bağlanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, yolun çevresine doğrudan tanımlanan adın önüne köşeli parantezler ekleyeceksiniz.

İLİŞKİLİ: Excel’de Bir Hücre Aralığına Ad Atama

HTG_Desktop.xlsx adlı geçerli çalışma kitabında tanımlı Puanlar adına bağlanmak için aşağıdaki formülü kullanırsınız:

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Scores")

Tanımlanmış bir adı bağlamak için HYPERLINK işlevi

Farklı bir çalışma kitabında tanımlanan Toplamlar adına bağlantı oluşturmak için, tam yolu parantez içinde ve ardından hücre aralığı adını şu şekilde gireceksiniz:

=HYPERLINK("[C:\\Users\Sandy\Desktop\MyDataEntryForm.xlsx]Totals")

Tanımlı bir adı başka bir sayfaya bağlamak için HYPERLINK işlevi

Her iki örnekte de görünen metin için farklı bir şey kullanmak istiyorsanız, bunu ikinci bağımsız değişkene eklemeniz yeterlidir:

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Scores","Go There")

Tanımlanmış bir adı görünen metinle ilişkilendirmek için HYPERLINK işlevi

4. Başka Bir Sürücüdeki Bir Çalışma Kitabına Bağlayın

Bilgisayarınızdaki farklı bir sürücüdeki bir Excel dosyasına bağlanmak da başka bir seçenektir. Gerekirse doğrudan bir hücreye veya adlandırılmış aralığa da bağlayabilirsiniz.

Belirlenmiş bir hücre veya tanımlı bir ad olmadan dosyaya bağlanmak için tam yolu tırnak içine alın. Burada, E sürücüsündeki MyDataEntryForm.xlsx dosyasına bağlanacağız.

=HYPERLINK("E:\MyDataEntryForm.xlsx")

Başka bir sürücüdeki bir sayfayı bağlamak için HYPERLINK işlevi

Belirli bir hücre için, aynı dosya ve konumdaki Sayfa1’deki C9’a bağlanacağız. Daha sonra sayfa adı ve hücre referansı ile yolun etrafına parantez ekleyin.

=HYPERLINK("[E:\MyDataEntryForm.xlsx]Sheet1!C9")

Başka bir sürücüdeki bir sayfa hücresini bağlamak için HYPERLINK işlevi

Başka bir örnek için, aynı dosya ve konumdaki Adlandırılmış Toplamlar aralığına bağlantı vereceğiz. Tanımlı bir ad kullandığınız için, yolun etrafına köşeli parantezler yerleştirdiğinizden emin olun. Burada, Toplamlar ekran metnini ekleyeceğiz:

=HYPERLINK("[E:\MyDataEntryForm.xlsx]Totals","Totals")

Başka bir sürücüdeki tanımlı bir adı metinle bağlamak için HYPERLINK işlevi

İLİŞKİLİ: Bir Excel Çalışma Kitabında Tüm Adlandırılmış Hücre Aralıklarını Görme

5. Web Üzerindeki Bir Çalışma Kitabına Bağlantı

Bağlanmak istediğiniz çalışma kitabı şirketinizin intranetinde veya bir web sitesinde olabilir. Tam yolu aşağıdaki gibi tırnak içine alarak uzak bir XLSX dosyasına bağlayabilirsiniz:

=HYPERLINK("http://www.mysite.com/report.xlsx")

Web'deki bir çalışma kitabını bağlamak için HYPERLINK işlevi

Belirli bir sayfaya ve hücreye bağlanmak için, dosya yolunu parantez içine alın ve sayfa adını ve hücre referansını doğrudan takip edin.

=HYPERLINK("[http://www.mysite.com/report.xlsx],Sheet1!A7")

Web'deki bir çalışma kitabı hücresini bağlamak için HYPERLINK işlevi

6. Bir Word Belgesine Bağlantı

Belgelerinizi elektronik tablolarınızla entegre etmek istiyorsanız, bir Word belgesine bağlanmak için KÖPRÜ işlevini kullanabilirsiniz. Ayrıca, Word’de oluşturduğunuz bir yer imine doğrudan bağlantı oluşturabilirsiniz.

İLİŞKİLİ: Microsoft Word’de Bir Yer İşaretini Yeniden Kullanma veya Taşıma

Word belgesine bağlanmak için tam yolu tırnak içine alın ve dosya uzantısını unutmayın. Word için sürümünüze bağlı olarak .doc veya .docx şeklindedir:

=HYPERLINK("C:\\Users\Sandy\Desktop\MiscWorkDoc.docx")

Bir Word belgesini bağlamak için HYPERLINK işlevi

Bunun yerine Word’deki bir yer imine bağlantı oluşturmak için, bu köşeli parantezleri ve ardından yer imi adını ekleyeceksiniz. Burada, yukarıdakiyle aynı dosyaya, ancak doğrudan Ayrıntılar adlı yer imine bağlantı veriyoruz ve görünen metin Raporunu ekliyoruz:

=HYPERLINK("[C:\\Users\Sandy\Desktop\MiscWorkDoc.docx]Details","Report")

Bir Word belgesi yer imini metinle bağlamak için KÖPRÜ işlevi

Excel’de, özellikle başka bir çalışma kitabındaki veya web’deki belirli bir hücre için bağlantılar oluşturmanın alternatif bir yolunu arıyorsanız, KÖPRÜ işlevini aklınızda bulundurun.

Daha fazlası için, Google E-Tablolar’da hücrelere veya e-tablolara nasıl bağlanacağınıza da bakın!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here