Home Sağlık Hastalıklar ve Belirtiler Medicare’in Yıllık Kayıt Dönemi (AEP): Ne Zaman ve Nasıl Çalışır?

Medicare’in Yıllık Kayıt Dönemi (AEP): Ne Zaman ve Nasıl Çalışır?

0
8

 • Medicare yıllık kayıt dönemi her yıl 15 Ekim – 7 Aralık arasındadır.
 • Bu süre zarfında, Medicare sağlığınızda veya ilaç planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz.
 • Yapabileceğiniz değişiklikler arasında planları değiştirme, ekleme veya bırakma yer alır.
 • Yıllık kayıt döneminde yapılan herhangi bir değişiklik, bir sonraki yıl 1 Ocak’ta yürürlüğe girer.
 • Yıl boyunca gerçekleşen başka Medicare kayıt dönemleri de vardır.

Medicare Advantage (Kısım C) veya reçeteli ilaç (Kısım D) planları sunan özel sigorta şirketleri her yıl sundukları planlarda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler kapsam ve maliyet gibi şeyleri etkileyebilir.

Önümüzdeki yıl için bu değişiklikleri inceledikten sonra, planınızı değiştirmek veya iptal etmek isteyebilirsiniz. Medicare yıllık kayıt dönemi (AEP) bunu yapmanıza izin verir.

AEP her yıl bir kez gerçekleşir. Bu süre zarfında, Medicare sağlık ve ilaç planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz.

Bu dönem, ne zaman olacağı ve yapabileceğiniz belirli değişiklikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Klaus Vedfelt / Getty Images

Medicare’in yıllık kayıt dönemi nedir?

Medicare’e yalnızca yıl boyunca belirli zamanlarda kaydolabilirsiniz. Bu zamanlara kayıt dönemleri denir.

AEP, Medicare’in kayıt dönemlerinden biridir. AEP sırasında sağlık ve ilaç planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz.

Neden değişiklik yapmak isteyeyim?

Medicare Avantajı (Kısım C) ve Medicare Kısım D planları sağlayan şirketler, gelecek yıl için değişiklik yapmaya karar verebilir. Bu değişiklikler aşağıdaki gibi şeyleri etkileyebilir:

 • planının maliyeti
 • planın kapsamında neler var
 • planınız için hangi sağlık hizmeti sağlayıcıları ve eczanelerin “ağda” kabul edildiği

Bu nedenle, mevcut sağlık veya ilaç planınız, önümüzdeki yıl için sağlık veya maliyet ihtiyaçlarınıza artık uygun olmayabilir. AEP sırasında, gelecek yıl için sizin için daha iyi çalışan farklı bir sağlık veya ilaç planı seçebilirsiniz.

Planınızın sağlayıcısı planınızda değişiklik yapıyorsa, size yıllık bir değişiklik bildirimi (ANOC) formu gönderecektir. Bu, gelecek yıl için planınıza dahil edilecek değişiklikleri açıklar.

AEP sırasında ne gibi değişiklikler yapabilirim?

AEP sırasında şunları yapabilirsiniz:

 • orijinal Medicare’den (Bölüm A ve Bölüm B) Medicare Advantage planına geçiş
 • Medicare Advantage planından orijinal Medicare’e geçiş
 • farklı bir Medicare Advantage planına geç

 • Medicare Advantage planından reçeteli ilaç kapsamını içeren bir plandan, içermeyen bir plana geçmek
 • Medicare Advantage planından reçeteli ilaç teminatını içermeyen bir plana geçmek
 • Bölüm D reçeteli ilaç planına katılın, değiştirin veya iptal edin

AEP ve OEP: Fark nedir?

“Yıllık kayıt dönemi” ve “açık kayıt dönemi” terimlerinin birbirinin yerine kullanıldığını duymuş olabilirsiniz. Öyleyse, ikisi arasında bir fark var mı?

Medya, kamu ve sigorta şirketleri genellikle AEP terimini kullanırken, hem Medicare hem de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) bu zaman çerçevesini Medicare’in “açık kayıt dönemi” olarak adlandırır.

Çoğu zaman, AEP ve Medicare açık kayıtları aynı zaman dilimine atıfta bulunur.

Terminolojideki farklılık, AEP ile Medicare Advantage ve Medigap için yılın diğer zamanlarında meydana gelen ayrı açık kayıt dönemleri arasındaki karışıklığı önleyecektir.

Sağlık hattı

AEP her yıl ne zaman gerçekleşir?

AEP, her yıl 15 Ekim’den 7 Aralık’a kadar gerçekleşir.

Bu süre zarfında, gelecek yıl için ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak için planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Bu değişiklikler 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Mevcut planınızın sağlayıcısı, maliyet ve kapsam gibi şeyleri etkileyen değişiklikler yaptıysa, size bir ANOC gönderecektir. Bunu genellikle Eylül ayında postayla alacaksınız.

Önümüzdeki yıl için farklı Medicare sağlık ve ilaç planları hakkında bilgiler Ekim ayından itibaren sunulacaktır. Bu, 15 Ekim’de AEP başlamadan önce farklı planları gözden geçirmeniz ve karşılaştırmanız için size zaman tanır.

Yıl boyunca planımı değiştirebileceğim başka zamanlar var mı?

AEP’ye ek olarak, plan (lar) ınızda belirli değişiklikler yapabileceğiniz birkaç başka Medicare kayıt dönemi vardır.

Genel kayıt dönemi

Medicare’in genel kayıt dönemi 1 Ocak – 31 Mart arası sürer. Genel kayıt sırasında şunları yapabilirsiniz:

 • İlk kez uygun olduğunuzda bunu yapmadıysanız, orijinal Medicare’e kaydolun
 • Bölüm A kapsamınız varsa bir Medicare Advantage planına katılın ve bu kayıt döneminde ilk kez B Bölümü kapsamına alın

Bu dönemde değişiklik yaparsanız teminatınız 1 Temmuz’da başlayacaktır. Ek olarak, geç kaydolursanız primleriniz için geç kayıt cezası ödemeniz gerekebilir.

D Bölümü kaydı (özel durumlar)

1 Nisan’dan 30 Haziran’a kadar, aşağıdakilerin her ikisi de geçerliyse bir Bölüm D planına kaydolabilirsiniz:

 • Bölüm A için prim ödemeniz gerekiyor
 • Genel kayıt döneminde ilk olarak Bölüm B’ye kaydoldunuz

Bu zaman dilimi içinde bir Kısım D planına kaydolursanız, reçeteli ilaç teminatınız 1 Temmuz’da başlayacaktır. Geç kayıt yaptırmak için Kısım D priminiz için geç kayıt cezası ödemeniz gerekebilir.

Medicare Advantage açık kayıt dönemi

Bu, 1 Ocak – 31 Mart arasında gerçekleşir. Bu zaman aralığında şunları yapabilirsiniz:

 • Medicare Advantage planından orijinal Medicare’e geçiş
 • Orijinal Medicare’e geri dönmeyi seçerseniz, şu anda bir Bölüm D planına da katılabilirsiniz.
 • farklı bir Medicare Advantage planına geçme (reçeteli ilaç teminatı olsun veya olmasın)

Bu kayıt döneminde yalnızca bir değişiklik yapabilirsiniz. Değişiklikleriniz, sağlayıcı tarafından değişiklik talebinizin alınmasından sonraki ilk aydan itibaren yürürlüğe girecektir.

Medigap açık kayıt dönemi

Medigap ayrıca Medicare ek sigortası olarak da adlandırılır. Orijinal Medicare kapsamında bazı masrafların karşılanmasına yardımcı olur.

Medigap açık kayıt süresi 6 aydır. Aşağıdakilerin her ikisi de doğru olduğunda başlar:

 • 65 yaşında veya daha büyüksün
 • B Bölümüne ilk kez kaydoldunuz

Medigap yalnızca orijinal Medicare ile kullanılabilir. Medicare Advantage planınız varsa, Medigap’e kaydolamazsınız.

Özel kayıt dönemleri

Bazen, yukarıda tartışılan kayıt dönemleri dışında Medicare planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Bu, özel bir kayıt dönemi olarak adlandırılır.

İşveren tarafından sağlanan bir plan kapsamında yer aldığınız için ilk hak sahibi olduğunuzda Medicare’e kaydolmadıysanız, özel bir kayıt dönemine hak kazanırsınız. Bu, bir eş veya aile üyesinin planı kapsamındaki kapsamı içerir.

Hala bu plan kapsamında olduğunuzda veya işveren tarafından sağlanan sigortanın sona ermesinden sonraki 8 aylık dönemde Medicare’e kaydolabilirsiniz. Özel bir kayıt döneminde kaydolursanız, genellikle geç kayıt cezası ödemezsiniz.

Medicare Advantage ve Part D planları ile ilişkili özel kayıt dönemleri de vardır. Bu dönemler, mevcut planınızdaki değişiklikler veya taşınma, evlilik veya boşanma gibi yaşam olayları tarafından tetiklenir.

Bunlar, Medicare sağlık veya ilaç planınızı özel bir kayıt döneminde ne zaman değiştirebileceğinize dair sadece birkaç örnektir. Ayrıca, özel bir kayıt süresinin uzunluğu ve yapabileceğiniz değişikliklerin türü, durumunuza bağlı olarak değişebilir.

Daha fazla yardıma ihtiyacın olursa

Medicare’in kayıt dönemlerini anlamak için ek yardım için aşağıdaki kaynaklar mevcuttur:

 • Doğrudan 800-MEDICARE (TTY: 800-633-4227) numaralı telefondan Medicare ile iletişime geçin.
 • Yerel Devlet Sağlık Sigortası Yardım Programınız (SHIP) aracılığıyla eğitimli, tarafsız danışmanlardan yardım alın.
 • Sosyal Güvenliği 800-772-1213 (TTY: 800-325-0778) numaralı telefondan arayın veya Sosyal Güvenlik ofisi bulucuyu kullanın.

Yardım istemek karşılığını verebilir

Bir 2018 çalışması, 4 yıl boyunca bir Medicare planı seçim yardım programını değerlendirdi. Programın bir parçası olarak eczane öğrencileri, Medicare yararlanıcılarına Kısım D planı seçiminde yardımcı oldular.

Çalışma, yıla bağlı olarak, Medicare yararlanıcılarının ortalama olarak 278,71 ABD Doları ile 1,382,90 ABD Doları arası yeni bir Kısım D planını seçme ve bu plana kaydolma konusunda yardım aldıktan sonra.

Götürmek

Medicare’in AEP’si 15 Ekim’den 7 Aralık’a kadar her yılın sonbaharında gerçekleşir. AEP sırasında, Medicare sağlık ve ilaç planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Bu değişiklikler yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacaktır.

Planınızda değişiklik yapmayı tercih edebilirsiniz çünkü bu artık ihtiyaçlarınıza uymuyor veya gelecek yıl daha pahalıya mal olacak. Planınız, maliyetini veya kapsamını etkileyen değişiklikler yapıyorsa, AEP başlamadan önce bilgilendirileceksiniz.

Planınızı her yıl, bölgenizde bulunan diğerleriyle karşılaştırarak gözden geçirmek her zaman önemlidir. Ek sorularınız veya endişeleriniz varsa, yardım için Medicare, belirli bir planın sağlayıcısı veya yerel GEMİ ofisinizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu web sitesindeki bilgiler, sigorta hakkında kişisel kararlar vermenize yardımcı olabilir, ancak herhangi bir sigorta veya sigorta ürününün satın alınması veya kullanılmasıyla ilgili tavsiye vermeyi amaçlamaz. Healthline Media, herhangi bir şekilde sigorta işi yapmaz ve herhangi bir ABD yargı alanında bir sigorta şirketi veya üretici olarak lisanslı değildir. Healthline Media, sigorta işini gerçekleştirebilecek üçüncü şahısları tavsiye etmez veya onaylamaz.

Sağlık hattı

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here