Linux yapıştırma komutu

0
17

Linux yapıştırma komutu

Unix benzeri işletim sistemlerinde, yapıştır komutu, birden çok dosyanın karşılık gelen satırlarını yan yana görüntüler.

Bu sayfa, yapıştırmanın GNU/Linux sürümünü kapsar.

Açıklama

paste, her DOSYA’dan sekmelerle ayrılmış, sırayla karşılık gelen satırlardan oluşan satırları standart çıktıya yazar. DOSYA yokken veya DOSYA bir tire (“-“) olduğunda, standart girdiden okumaları yapıştırın.

Sözdizimi

paste [OPTION]... [FILE]...

Seçenekler

-d, –sınırlayıcılar=LİSTE

Sekmeler yerine LIST’deki karakterleri yeniden kullanın.

-s, –seri

Paralel yerine bir seferde bir dosya yapıştırın.
–Yardım Bir yardım mesajı görüntüleyin ve çıkın.
–versiyon Sürüm bilgilerini görüntüleyin ve çıkın.

Örnekler

paste file1.txt file2.txt

Bu komut, dosya1.txt ve dosya2.txt’nin içeriğini, her dosyanın karşılık gelen satırları bir sekme ile ayrılmış olarak yan yana görüntüler.

cat — Bir dosyanın içeriğini çıkar.
diff — İki dosya arasındaki farkları belirleyin.
merge — Üç dosyanın içeriğinin birleştirilmesini gerçekleştirir.
sdiff — İki dosyayı yan yana karşılaştırın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here