Linux tee komutu

0
20

Linux tee komutu

Unix benzeri işletim sistemlerinde, tee komutu standart girdiden okur ve dosyalara veya standart çıktıya yazar.

Bu sayfa, tee’nin GNU/Linux sürümünü kapsar.

Açıklama

Tee komutu, suyu iki yöne ayıran ve büyük T harfi şeklinde şekillendirilen tesisattaki T ayırıcının adını almıştır.

tee, verileri standart girdiden her DOSYA’ya ve ayrıca standart çıktıya kopyalar. Aslında, te, girişini çoğaltır ve aynı anda birden çok çıkışa yönlendirir.

Sözdizimi

tee [OPTION]... [FILE]...

Seçenekler

-a, –append

Verilen DOSYAlara ekleyin. Üzerine yazmayın.

-i, –ignore-kesmeler

Kesinti sinyallerini yoksay.
–Yardım Bir yardım mesajı görüntüleyin ve çıkın.
–versiyon Sürüm bilgilerini görüntüleyin ve çıkın.

Bir DOSYA bir tire (“-“) olarak belirtilirse, tee tekrar standart çıktıya yazar.

Örnekler

ls -1 *.txt | wc -l | tee count.txt

Yukarıdaki örnekte, ls komutu, her satırda bir dosya olacak şekilde, geçerli dizindeki .txt dosya adı uzantısına sahip tüm dosyaları listeler; bu çıktı, satırları sayan ve sayıyı veren wc’ye iletilir; bu çıktı, çıktıyı terminale yazan ve aynı bilgiyi count.txt dosyasına yazan tee’ye iletilir. count.txt zaten varsa, üzerine yazılır.

cat — Bir dosyanın içeriğini çıkar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here