Kriya Yoga Bir Din Değil, Manevi Bir Yoldur

0
15

Din, bir dizi inanç sistemi olarak tanımlanabilir. İnanç genellikle insanların varoluşu boyunca yollarına rehberlik eden, dünyanın kendisinin nasıl var olduğunu açıklayan ve uygun yaşam “yolunu” ortaya koyan bir veya daha fazla güçle ilgilidir.

İlk bakışta ve yüzeyin altına bakmadan kriya yoga, din kategorisi altında kolayca takip edilebilir. Ancak, kriya yoga mutlaka bir dizi inanç sistemi olmadığı için bu gerçeklikten uzaktır. Bu başlı başına manevi bir yoldur.

Felsefe ve Uygulama

Kriya Yoga nedir? Bir kişinin ruhsal gelişimini ve aydınlanmasını desteklemek için nefes çalışması, ilahi söyleme ve diğer bu tür ruhsal yöntemleri kullanan bir meditasyon tekniğidir.

Uygulama, bir din olarak bilebileceğinizden büyük ölçüde farklıdır. En önemli fark, Kriya Yoga’da neye inanacağınızın, kime inanacağınızın söylenmemesidir. Dünyaya yön veren ve kişinin kaderini belirleyen her şeye gücü yeten varlık, diğer dinlerde olduğu gibi net bir şekilde tanımlanmamıştır.

Örneğin Hıristiyanlıkta Tanrı’nın üç biçimi vardır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Tanrı dünyayı yarattı ve insanları yarattı. Kişi Tanrı’nın Sözü’ne göre yaşarsa, onlara nihai ödül verilir. Ölümleri üzerine, Cennetin Krallığına erişim izni verilir.

Bu, kişinin izlemesi gereken belirli bir yol oluşturur. 10 emri takip et, komşunu sev, doğru ol ve Tanrı’yı ​​sev, o zaman Cennete ulaşacaksın. Tanım olarak din, iki ayrı yaşam biçimi yaratır.

Biri, her birinin seçebileceği bireysel yaşam biçimidir. Kurallar, kişisel değerler ve ahlak tarafından belirlenir. Diğeri Allah’ın yoludur. Din, kişisel yolunuzu İlahi olanın yoluna hizalamanızı ister ve ancak o zaman yolunuz nihai ödüle giden yolda olacaktır.

Ancak kriya yoga, tanımı gereği içsel çalışmadır çünkü bu bağlamda iki yol yoktur. Tanrı’nın yolu ve bireysel yol bir ve aynıdır.

Dinler ve Kriya Yoga Meditasyonu Arasındaki Temel Fark

Kriya yogada, inandığınız Tanrı, inancınızın nasıl tercüme edilmesi gerektiğine dair net tanımlara ve kurallara sahip olmak açısından çok daha az önemlidir.

Bu meditasyon uygulamasının başarmak istediği şey, bir kişinin Tanrı’ya nasıl “ulaştığı”dır. Pek çok dinde bu, onların dışına çıkarak, eylemlerine ve dünyayla nasıl etkileşime girdiklerine dikkat ederek olur.

Başka bir dinde, dışınızdaki Tanrı’ya seslenirseniz, kriya yoga sizden içe bakmanızı ve tüm insanların İlahi Olan ile olan en güçlü bağlantılarından birine erişmenizi ister: ruh. Buradaki en yaygın inanç, insanların Tanrı’nın suretinde ve benzerliğinde yaratıldığı, dolayısıyla Tanrı’nın her insanda var olduğudur. Dua veya diğer uygulamalar, ruh ve Tanrı arasında daha güçlü bir bağlantı kurarak her insanın içinde Tanrı’yı ​​aramanın ve bulmanın bir yoludur.

Dolayısıyla içinde bulunduğunuz yol, İlahi Olan ile olan mevcut bağlantınız sayesinde zaten Tanrı’nın yoludur. Bu bağlantı sizin hakkınızdır ve elinizden alınamaz.

Ancak eksik olan şey, bu bağlantının, Tanrı’nın suretinde yaratıldığınızın, İlahi olanı keşfetmek ve daha güçlü bir bağlantıyı beslemek için içe bakmanız gerektiğinin farkındalığıdır. Kriya yoga, eğer varsa, İlahi Olan ile bağlantınızın yüksek düzeyde farkındalığını ve O’nunla daha iyi, aydınlanmış bir yaşam biçimine bağlanma potansiyelini getirir.

Aydınlanmaya Giden Yol

Kriya yoga basitçe Tanrı’yı ​​kendi dışınızda aramamanızı ister. Kendi ruhunuzla ve dolayısıyla Tanrı ile yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olan manevi bir yoldur. Bu meditasyon tekniğinin farklı uygulamaları sayesinde, dünyadaki fiziksel bir elementten daha fazlası olduğunuzu veya bedeninizin ruh için bir kap olduğunu öğrenirsiniz.

Tanrı zaten kim olduğunuzun ve varlığınızın ayrılmaz bir parçasıdır. Dua ve amaçlı yaşam yoluyla, O’nun Sevgisini daha canlı hissetmek için ihtiyaç duyduğunuz ruhsal gelişimi deneyimleyebilir, zaten sahip olduğunuz içsel bilgeliğe erişebilir ve bu dünyada yolunuzu yönlendirebilirsiniz.

Görüyorsunuz, kriya yoganın gerçek amacı Tanrı’yı ​​görmek veya Tanrı’ya ulaşmak değil, İlahi Olan ile bağlantı kurmaktır. Aydınlanmaya, O’nunla var olan bağlantının tamamen farkında olduğunuzda ve yolunuzu yönlendirmek için kullanabildiğinizde ulaşılır.

Kriya Yoga’nın Faydaları

Dinlerde, nihai armağan genellikle dünyevi varoluş sona ermeden önce gelen bir şey olarak sunulur. Yine Hristiyanlıkta, nihai hedef olan Cennetin Krallığına ancak ruhunuz fiziksel bedenden ayrıldıktan sonra ulaşırsınız.

Ama kriya yoga İlahi farkındalığı tohumladığında, gündelik varoluş başlı başına nihai ödül haline gelir. Tanrı’nın suretinde yaratıldığınızı fark ettiğinizde ve ondan bir parçayı kendi ruhunuza taşıdığınızda, varoluşun kendisi çok daha az sıradan hale gelir.

Bu nedenle, bu dünyadaki gerçek amacınızın ne olduğunu anlarsınız ve korku, öfke ve modern yaşam tarzının sunduğu sorunlar tarafından daha az tüketilirsiniz. Bu plandaki hayatınızın her anı, izin verirseniz çok daha fazla şey ifade edebileceğinden, her anın kıymetini anlamanıza yardımcı olan bir bakış açısı kazanırsınız. Her eyleme İlahi Olan’dan gelen gerçek niyetlerinizi koyarsanız.

Kriya yoga, ruhunuza huzur ve sükunet tohumları ekmeye yardımcı olur ve size kendi kaderiniz üzerinde bir öz kontrol duygusu sunar.

Son düşünceler

Kriya yoga bir din değildir ve bir din olarak sunulmak da istemez. Zaten girdiğinizde sahip olduğunuz inanç sistemleri, uygulama sırasında üstesinden gelinmesi gereken engeller olarak hareket etmez.

Aksine, kriya yoga, İlahi olanı farklı görmenize ve zaten bir bütün olarak olduğunuz kişiden başlayarak kendinizi ve varlığınızı iyileştirmenin bir yoluna erişmenize yardımcı olur: beden, ruh ve hatta inançlarınız.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here