Komut satırından kayıt defteri nasıl düzenlenir

0
5

Komut satırından kayıt defteri nasıl düzenlenir

Normal Windows’a giremediğiniz için komut satırından kayıt defterini düzenlemeye çalışıyorsanız, önce Windows Güvenli Mod’da önyüklemeyi deneyin ve Regedit’i Güvenli Moddan çalıştırın.

Komut isteminde Windows kayıt defterini açmak için, Windows tuşu+r, ardından düğmesine basın Girmek. Komut İstemi’nde regedit yazın ve ardından Girmek.

Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 ve 10 kullanıcıları

Microsoft Windows XP kullanıcıları, reg komutunu kullanarak kayıt defterini MS-DOS komut (CMD) isteminden görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve değiştirebilir. Ek bilgi ve örnekler için reg komut sayfasına bakın.

Windows XP kullanıcıları, kayıt defterini komut isteminden düzenlemek ve değiştirmek için aşağıdaki çözümü de kullanabilir.

Microsoft Windows 95, 98, ME ve 2000 kullanıcıları

Varsayılan olarak, Microsoft Windows 95, 98, ME ve 2000 kullanıcıları, Regedit komutunu kullanarak komut isteminden kayıt defteri dosyalarını alabilir. Bu komutu ve uygun komutları içeren bir kayıt defteri dosyasını kullanarak, kullanıcı komut satırından kayıt defterini ekleyebilir, kaldırabilir ve başka şekilde düzenleyebilir.

Komut satırından bir kayıt dosyası almak istiyorsanız, Regedit komutunu ve almak istediğiniz dosyanın adını kullanabilirsiniz. Örneğin, dosyanın adı umut.reg olsaydı, aşağıdaki komutu yazardınız.

Regedit hope.reg

Hope.reg dosyası, kayıt defteri değerlerini eklemek ve kaldırmak için gerekli komutları içerebilir. Aşağıda, girişler oluşturmak, tek girişleri silmek ve tam bir klasör için kayıt defteri dosyalarına örnekler verilmiştir. Bu dosyaları kendiniz oluşturmak için aşağıdaki örnekleri boş bir .reg dosyasına kopyalayın veya aşağıdaki komutları kullanarak bir dosya oluşturmak için notepad veya edit komutunu kullanın.

Not

Windows’un önceki sürümlerini çalıştıran kullanıcılar, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi Sürüm 5.00’i REGEDIT4 ile değiştirmek isteyebilirler.

Aşağıdaki örnek, HKEY_LOCAL_MACHINESoftware dizinine bir dize örneği ve buradaki verilerin veri değeri ile bir ComputerHope klasörü ekler.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREComputerHope]
"example"="data here"

Kayıt defterindeki tek bir girişi silmek için, eşittir işaretinden sonra bir kısa çizgi (eksi) anahtarı ekleyin. Örneğin yukarıdaki örnekle oluşturduğumuz “example” string değerimizi silmek isteseydik aşağıdaki .reg dosyasını oluştururduk.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREComputerHope]
"example"=-

Son olarak, klasörü ve tüm kıtalarını silmek için aşağıdaki örneğe benzer bir .reg dosyası oluşturun.

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREComputerHope]

Kullanılabilen mevcut Regedit komut anahtarları ve sözdizimi

REGEDIT [/L:system] [/R:user] [/C] [/R] [/E] [/S] [/C] file name [registry_key]
/S /s veya -s Regedit komutları, “hope.reg’deki bilgileri kayıt defterine eklemek istediğinizden emin misiniz?” onay kutusunu bastırmak için komuta eklenebilir. komutu komut satırında çalıştırırken. Örneğin, daha önce kullanılan aynı komutu kullanarak şunu yazabilirsiniz: Regedit /s umut.reg ve bu kayıt defteri dosyasının hemen kayıt defterine aktarılmasını sağlayın.
/E Tam kayıt defterini bir dosyaya aktarın. Örneğin: Regedit /e full.reg yazmak, tam kayıt defterini full.reg dosyasına verir.

Bu anahtar, bireysel kayıt defteri anahtarlarını vermek için de kullanılabilir. Örneğin: Regedit /e software.reg “HKEY_LOCAL_MACHINESoftware” yazmak, bu klasördeki tüm değerleri software.reg dosyasına aktarır.

Bu anahtar büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

/NS Microsoft Windows 95, 98 ve ME kullanıcıları bu anahtarı kullanarak kayıt defteri anahtarlarını silebilir. Örneğin: Regedit /d “” yazmak, burada kayıt defteri_anahtarının, silmek istediğiniz kayıt defteri anahtarıyla değiştirildiği yer, o kayıt defteri anahtarını siler.
/L:Sistem Microsoft Windows 95, 98 ve ME altında system.dat kayıt defteri dosyasının konumunu belirtin. Örneğin, Regedit /L:c:windowssystem.dat c:system.dat
/R:kullanıcı Microsoft Windows 95, 98 ve ME altında user.dat kayıt dosyasının konumunu belirtin. Örneğin, Regedit /L:c:windowssystem.dat c:system.dat
/C Kayıt defteri dosyasını sıkıştırın. Bu anahtar yalnızca Windows 98’de çalışır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here