Home Sağlık Hastalıklar ve Belirtiler Kistik Fibrozis için Medicare Kapsamı: Test, Yönetim ve Tedaviler

Kistik Fibrozis için Medicare Kapsamı: Test, Yönetim ve Tedaviler

0
6

 • Medicare, birçok kistik fibroz tedavisi ve ilacı için koruma sağlar.
 • Tam kistik fibroz kapsamı elde etmek için Medicare Kısım A, Kısım B ve Kısım D’yi birlikte kullanabilirsiniz.
 • Tek bir plandaki A, B ve D bölümleriyle en azından aynı kapsamı elde etmek için reçete kapsamını içeren bir Medicare Advantage planı da kullanabilirsiniz.

Kistik fibroz, Kistik Fibrozis Vakfı’na göre şu anda 30.000’den fazla Amerikalıyı etkileyen genetik bir durumdur.

Birkaç on yıl kadar yakın bir zamanda, kistik fibrozlu çoğu insan çocukluk döneminde öldü. Bugün kistik fibrozlu insanlar her zamankinden daha uzun yaşıyor.

Aslında, Kistik Fibrozis Vakfı’na göre, kistik fibrozlu tüm Amerikalıların yarısından fazlası yetişkin.

Kistik fibrozunuz ve Medicare’iniz varsa, geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanabilirsiniz. Medicare, kistik fibrozunuzu yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz testleri, tedavileri ve bakımı kapsayacaktır.

Oscar Wong / Getty Images

Medicare’in hangi bölümleri kistik fibrozu kapsar?

Medicare’in her bölümü, kistik fibroz için ihtiyaç duyduğunuz tedavileri ve bakımı almanıza yardımcı olabilecek farklı teminatlar sunar.

Özellikle kronik bir durumu yönetirken, bakımınızı planlarken hangi parçaların hangi hizmetler için kapsama alanı sunduğunu bilmek faydalıdır.

Her bölümün kapsamına giren öğeler ve hizmetler şunları içerir:

 • Medicare Bölüm A. Bölüm A, hastane sigortasıdır. İhtiyaç duyduğunuz her türlü yatan hasta bakımını kapsar. Buna hastanede ve rehabilitasyon tesislerinde kalmanın yanı sıra sınırlı evde sağlık hizmetleri de dahildir.
 • Medicare Bölüm B. Bölüm B, sağlık sigortasıdır. Doktorunuzdan aldığınız tedaviler gibi ayakta tedavi hizmetlerini kapsar. Bölüm B ayrıca şunları kapsar:

  • ambulans sürmek
  • acil bakım ziyaretleri
  • teşhis testleri
  • evde kullanılan tıbbi ekipman

 • Medicare Bölüm C. Bölüm C, Medicare Advantage olarak da adlandırılır. A ve B bölümlerinin yaptığı her şeyi kapsar ve genellikle ek hizmetler ve reçeteli ilaç teminatlarını kapsar. Medicare Advantage planları, kapsama sağlamak için ağları kullanır, bu nedenle bir Medicare Advantage planı kullandığınızda bakım almak için genellikle ağda kalmanız gerekir.
 • Medicare Bölüm D. Bölüm D, reçeteli ilaç teminatıdır. Orijinal Medicare olarak bilinen Medicare parçaları A ve B, ilacı hastanede kalışınız veya doktorun muayenehanesini ziyaretiniz sırasında almadığınız sürece herhangi bir reçeteli ilaç teminatı sunmaz. Bağımsız Medicare Part D planları, evde aldığınız reçetelerin karşılanması için orijinal Medicare’e eklenebilir. Tüm Kısım D planlarında, hangi reçeteli ilaçların kapsam dahilinde olduğunu ve ne kadar tutacağını söyleyen ve formüler adı verilen bir liste vardır.
 • Medigap. Medicare ek planları olarak da adlandırılan Medigap planları, orijinal Medicare’in cepten çıkan maliyetlerinin bir kısmını karşılar. Ek teminat sunmazlar, ancak muafiyetler veya ek ödemeler gibi cepten çıkan maliyetler konusunda endişelenmeden tıbbi bakım almanıza izin verebilirler.

Kistik fibroz için hangi spesifik hizmetler ve tedaviler kapsanmaktadır?

Şimdi, Medicare’in her bir bölümünün neleri kapsadığına dair genel bir bakışa baktığımıza göre, kistik fibrozunuz olduğunda bunun sağlık bakımı ihtiyaçlarınız için nasıl geçerli olduğuna bakalım.

Sağlık Hizmetleri

Medicare, doktorunuzun sipariş ettiği ziyaretler, testler, tedaviler ve ilaçlar için teminat sağlayacaktır. Ancak, kapsanan bazı hizmetler için farklı kurallar geçerli olacaktır.

Medicare’in kapsadığı hizmetlerden bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Test ve teşhis. Kistik fibroz en çok çocukluk döneminde teşhis edilirken, bu her zaman böyle değildir. Bazı kistik fibroz hastaları, yetişkinliğe kadar bu duruma sahip olduklarını bilmezler. Medicare Bölüm B veya Medicare Advantage planı kapsamında ihtiyacınız olan testler için teminat alacaksınız.
 • Doktor ve uzman ziyaretleri. Medicare Kısım B veya Medicare Advantage planı, doktorunuzun muayenehane ziyaretlerini ve bir uzmana yaptığınız ziyaretleri kapsayacaktır. Medicare Kısım B kullanıyorsanız, bir uzmana başvurmanız gerekmez, ancak birçok Medicare Advantage planı içeren bir sevk almanız gerekecektir.
 • Fizik Tedavi. Bölüm B veya Medicare Advantage planı aracılığıyla fizik tedavi sigortası alabilirsiniz. Medicare, doktorunuz tarafından tıbbi olarak gerekli görüldüğü sürece alabileceğiniz fizik tedavi miktarını sınırlamaz.
 • Solunum bakımı. Bir solunum terapistinin hizmetleri de dahil olmak üzere solunum bakımı, genellikle Kısım B veya bir Medicare Advantage planı kapsamındadır. Bununla birlikte, bir hastanede, vasıflı bakım tesisinde veya evde sağlık hizmetinin bir parçası olarak solunum bakımı alırsanız, Bölüm A kapsamına girecektir.
 • Pulmoner rehabilitasyon. Medicare Bölüm B ve Medicare Advantage, ayakta tedavi gören akciğer rehabilitasyonunu kapsar. Ancak, bu hizmeti kullanmadan önce ön izne ihtiyacınız olabilir.
 • Akciğer nakli. Medicare, akciğer nakline ihtiyacınız olması durumunda da teminat sağlayacaktır. Doktorunuzun ziyaretleri ve hazırlıkları Bölüm B kapsamında ele alınırken, gerçek nakil ve hastanede kalış süreniz Bölüm A kapsamında ele alınacaktır.

İlaçlar

Kistik fibroz tedavi planınız muhtemelen doktorunuzun ziyaretleri dışındaki hizmetleri içerecektir. Örneğin, aldığınız reçeteli ilaçlar tedavinizde büyük rol oynar.

Medicare, FDA onaylı reçeteli ilaçları kapsayacaktır. Kapsam, reçeteli ilaç teminatını içeren bir Kısım D planına veya Medicare Advantage planına girecektir.

Kapsam şunları içerebilir:

 • oral tabletler
 • nebülizör tedavileri
 • burun spreyleri

Yaygın olarak kapsanan ilaçlar şunları içerir:

 • Solunum yollarınızı açmak için ilaçlar. Bu kategorideki ilaçlar arasında albuterol, ipratropium ve teofilin bulunur.
 • Balgam çıkarmanıza yardımcı olacak ilaçlar. Bu gruptaki ilaçlar arasında guaifenesin, hipertonik salin ve N-asetilsistein bulunur.
 • Besinleri emmenize yardımcı olacak ilaçlar. Bu gruptaki ilaçlar arasında pankrelipaz ve pankreatin bulunur.
 • Akciğer iltihabını azaltan ilaçlar. Bu gruptaki ilaçlar arasında beklometazon, flunizolid, flutikazon, ibuprofen, metilprednizolon ve prednizon bulunur.

Medicare ayrıca geçici olarak ihtiyacınız olan ilaçları da kapsayacaktır – örneğin, antibiyotikler veya bir enfeksiyonu tedavi etmek için ihtiyaç duyduğunuz antiviral ilaçlar.

Medicare Part D veya Medicare Advantage planlarının tümünün kistik fibroz için alabileceğiniz her reçeteyi kapsamadığını unutmayın. Planlar yalnızca formüllerinin bir parçası olan reçeteleri kapsar.

Medicare web sitesini kullanarak halihazırda aldığınız reçeteleri içeren planları kontrol edebilirsiniz.

Evde tıbbi ekipman

Reçeteler, kistik fibrozunuz olduğunda ihtiyaç duyabileceğiniz tek evde bakım değildir.

Medicare, ihtiyaç duyduğunuz evde tıbbi ekipmanı da karşılayacaktır. Bu, dayanıklı tıbbi ekipman olarak bilinir ve Medicare Bölüm B kapsamındadır.

Bazı yaygın kapsanan ekipmanlar şunları içerir:

 • oksijen tankları, tüpler ve diğer malzemeler dahil olmak üzere evde oksijen tedavisi
 • nebulizatör makineleri

 • göğüs fizik tedavi yelekler
 • pozitif ekspiratuar basınç cihazları

Tam kapsama sağlamak için, ekipmanınızı Medicare’e katılan ve görevi kabul eden bir tedarikçiden almanız gerekir. Medicare onaylı tedarikçileri burada bulabilirsiniz.

Hangi tedaviler ve hizmetler kapsanmaz?

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlerin çoğu Medicare tarafından karşılanacaktır. Ancak, aşağıdakiler dahil birkaç istisna vardır:

 • Deneysel tedaviler. Medicare, kistik fibrozu tedavi etmek için FDA tarafından onaylanmamış herhangi bir tedaviyi veya prosedürü kapsamaz.
 • Uzun vadeli nitelikli hemşirelik bakımı. Medicare yalnızca 100 günlük nitelikli hemşirelik bakımını karşılayacaktır. Bu 100 gün, yalnızca en az 3 gün yakın zamanda hastanede kalış dahil olmak üzere belirli koşulları karşılıyorsanız kapsanır. Ayrıca, 21. günden itibaren günlük para güvence ücretlerine sahip olacaksınız.
 • Uzun vadeli evde sağlık bakımı. Medicare, yalnızca iyileşmesi beklenen bir durum için tıbbi olarak gerekli olan evde sağlık hizmetlerini kapsar. Örneğin, eve bağlıysanız ve bir enfeksiyon için sizi tedavi etmesi için bir hemşireye ihtiyacınız varsa, Medicare evde sağlık hizmetlerini karşılayacaktır. Medicare, uzun süreli evde sağlık hizmetlerini kapsamaz.
 • Diğer her türlü uzun vadeli bakım. Medicare hiçbir zaman yardımlı yaşam, gözetim, kişisel bakım evleri veya bakım evlerinde kalışları kapsamaz. Medicare, tüm bu hizmetlerin tıbbi olmadığını düşünür ve bunları kapsamaz.

Kistik fibroz nedir?

Kistik fibroz, akciğerlerinizde mukus birikmesine ve sık enfeksiyonlara neden olan genetik bir durumdur. Kistik fibroz ilerledikçe, nefes alma zorluğunun artmasına neden olur.

Kistik fibroz, pankreas ve karaciğer dahil diğer vücut sistemlerini de etkiler.

Pankreas çevresinde mukus birikmesi, sindirim enzimlerinin salınımını yavaşlatır ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri emmesini zorlaştırır. Karaciğer çevresinde mukus birikmesi safrayı yakalayabilir ve karaciğer hastalığına neden olabilir.

Geçmişte, kistik fibrozlu birçok insan, çocukluk döneminden sonra hayatta kalamadı. Günümüzde tıbbi gelişmeler ve artan kistik fibroz anlayışı, durumu olan birçok insanın yetişkinliğe kadar yaşamasına izin vermektedir.

Son veriler, Kistik Fibrozis Vakfı’na göre 2014 ve 2018 yılları arasında doğan kistik fibrozlu kişilerin yaşam beklentisinin 44 yaşında olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, kistik fibroz vakaları farklı kişilerde çok farklı görünebilir. Diğer sağlık durumlarının varlığı ve kistik fibrozun ciddiyeti dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin yaşam süresi ve kalitesi üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

Birçok insan kistik fibrozunu evde şu kombinasyonlarla yönetir:

 • günlük ilaçlar
 • solunum tedavileri
 • hava yolu açıklığı

Bununla birlikte, kistik fibrozlu kişiler ciddi enfeksiyon geliştirme riski yüksek olduğundan, yeni semptomlarınız varsa veya semptomlarınız değişirse hemen doktorunuzla konuşmak önemlidir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu aramalısınız:

 • Solunum sıkıntısı içindesiniz.
 • Ateşin var.
 • Dışkılarınızda değişiklik var.
 • Normal semptomlarınızda herhangi bir değişiklik var.

Kistik fibroz hakkında daha fazla bilgi

Kistik fibroz semptomları, yönetimi ve tedavileri hakkında daha fazla bilgi için, Healthine’in en iyi kaynaklarından bazılarına göz atabilirsiniz:

 • Kistik Fibroz ve Diyet
 • Kistik Fibrozis ile Çapraz Enfeksiyon Riskinizi Azaltmak İçin 19 İpucu
 • Kistik Fibrozis ile Yaşamak: Günlük Yaşam İçin 5 İpucu
 • Kistik Fibrozis Tedavisine Başlarken Hakkında Bilmeniz Gerekenler
 • Kistik Fibrozis ile Hayatta Gezinme
Sağlık hattı

Götürmek

 • Medicare, kistik fibroz için ihtiyacınız olan test, tedavi ve bakım için teminat sağlar.
 • Reçetelerinizi teminat altına almak için bir Kısım D planına veya reçeteli ilaç kapsamının dahil olduğu Medicare Advantage planına ihtiyacınız olacaktır.
 • Medicare asla deneysel tedaviler veya uzun süreli hemşirelik bakımı için ödeme yapmaz.

Bu web sitesindeki bilgiler, sigorta hakkında kişisel kararlar vermenize yardımcı olabilir, ancak herhangi bir sigorta veya sigorta ürününün satın alınması veya kullanılmasıyla ilgili tavsiye vermeyi amaçlamaz. Healthline Media, herhangi bir şekilde sigorta işi yapmaz ve herhangi bir ABD yargı alanında bir sigorta şirketi veya üretici olarak lisanslı değildir. Healthline Media, sigorta işini gerçekleştirebilecek üçüncü şahısları tavsiye etmez veya onaylamaz.

Sağlık hattı

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here