HTML tag nedir?

0
14

Bu makale, HTML tag’nin ne olduğunu ve HTML tag’nin nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak açıklayacaktır.

HTML etiketi

HTML etiketi, bir köprüyü tanımlayan satır içi bir HTML öğesidir. Köprüler, kullanıcıların bir sayfadan diğerine geçmesine izin verir. Aşağıdaki bölümler, nasıl kullanıldığına ve ilgili özniteliklere ve tarayıcı uyumluluğuna ilişkin örnekler de dahil olmak üzere bu etiket hakkında bilgiler içerir.

etiketi örnekleri

HTML etiketi

Göreli bağlantı örneği

<a href="html.htm">Our HTML overview</a>
Not

Örnek göreli bir bağlantıdır; bu, “html.htm” dosyası aynı dizinde bulunmadığı sürece 404 hatası alacağınız anlamına gelir. Bu dosya bizim sunucumuzda var, bu yüzden bağlantı çalışıyor, ancak aynı örneği bilgisayarınızda kullandıysanız bir hata alırsınız. Bilgisayarınızdan sunucumuzdaki dosyayı işaret etmek isteseydiniz, mutlak bağlantı örneğini kullanırdınız. Mutlak ve göreli yollar ve bağlantılar hakkında daha fazla bilgi, mutlak yol tanımımızdadır.

Mutlak bağlantı örneği

<a href="https://www.computerhope.com/jargon/h/html.htm">HTML</a>

Mutlak bağlantı örneğiyle, Computer Hope’ta sayfa değişmediği sürece, nereye yerleştirildiğinden bağımsız olarak geçerlidir.

Örnek sonuç

Aşağıda, etiketi kullanılarak oluşturulan bir bağlantı örneği verilmiştir.

HTML

Öznitellikler

Bir HTML etiketinde, nitelikler bir HTML öğesinin belirli yönlerini belirler. Nitelikler bir isim ve değer çiftinden oluşur. Tüm HTML etiketleri standart öznitelikleri destekler. Aşağıdaki tablo, bir açıklamayla birlikte etiketi için kullanılabilir HTML özniteliklerini içerir.

Bağlanmak Açıklama
indirmek Bağlantı tıklandığında indirilecek dosyayı belirtir.
href Web sayfasının URL’sini belirler.
hreflang Bağlantının dilini belirler.
medya Bağlantılı dosyanın kullanım için optimize edildiği cihazı belirler.
rel Bağlantılı ve geçerli dosyalar arasındaki ilişkiyi belirler.
hedef Bağlantılı dosyanın nerede açılacağını belirler.
Başlık Bağlantıyı açıklar ve bağlantının üzerine geldiğinizde açıklamayı gösterir.
tip Bağlantılı dosyanın ortam türünü belirler.

Kullanımdan kaldırılan özellikler

Kullanımdan kaldırılmış bir öznitelik, şu anda çalışabilen ancak ileride desteklenmeyen bir özniteliktir. Nitelik, HTML’nin mevcut sürümüyle çalışabilse de, sonunda aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacaktır. Web sitenizi geleceğe hazır hale getirmek için bu özellikleri kullanmaktan kaçınmak daha iyidir.

Bağlanmak Açıklama
karakter seti Bağlantılı dosyanın karakter kümesini belirler.
kodlar Bağlantılı dosyanın koordinatlarını belirler.
isim Bir çapanın adını belirler.
devir Bağlantılı ve geçerli dosyalar arasındaki ilişkiyi belirler.
şekil Bağlantılı dosyanın şeklini belirler.

uyumluluk

Köşe Internet Explorer Firefox Safari Opera Krom
Tüm sürümler Tüm sürümler Tüm sürümler Tüm sürüm Tüm sürümler Tüm sürümler

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here