Dosyalar nasıl kopyalanır

0
9

Dosyalar nasıl kopyalanır

Bilgisayar belgelerini, resimleri veya diğer dosyaları bir yerden başka bir yere kopyalamak için bu talimatları izleyin.

Not

Dosyaları kopyalarken, bilgisayarınızda dosyanın birden fazla kopyasını alacaksınız. Dosyaların yalnızca bir kopyasını istiyorsanız, bunun yerine onları taşıyın. Taşımayla ilgili yardım için bkz.: Bilgisayardaki dosya ve klasörler nasıl taşınır.

Not

Dosya adı benzersiz olmalıdır, değilse dosya adının sonuna bir sayı eklenecektir. Ayrıca dosya adının sonuna sayı yerine “- Copy” eklenmiş olabilir. Kopyalanan dosyanın adının sonuna bir sayı eklemek, kopyalanan dosyanın benzersiz olmasını sağlar. Örneğin, orijinal dosya adı abc123.pdf ise ve aynı dizin veya klasörde bir kopya oluşturulduysa, kopyalanan dosya adı abc123(1).pdf veya abc123 – Copy.pdf olabilir.

Sizin için geçerli olan yönergeleri görüntülemek için işletim sisteminizi seçin.

Microsoft Windows’ta bir dosya nasıl kopyalanır

Windows'ta dosya kopyalama

Aşağıda, Microsoft Windows’ta bir dosyanın veya birden çok dosyanın bir konumdan diğerine nasıl kopyalanacağına ilişkin adımlar verilmiştir.

 1. Kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörlere gidin. Dosyaları bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, Windows bul özelliğini kullanın.
 2. Kopyalamak istediğiniz dosya veya dosyaları fare ile bir kez tıklayarak vurgulayın. Birden fazla dosyayı vurgulamanız gerekiyorsa, tuşunu basılı tutabilirsiniz. Ctrl veya Vardiya tuşlarına basın veya kopyalamak istediğiniz dosyaların etrafına bir kutuyu sürükleyin.

 3. Vurgulandıktan sonra, vurgulanan dosyalardan birine sağ tıklayın ve kopyayı seçin. Kullanıcılar ayrıca Ctrl+C kısayol tuşu veya Windows Gezgini’nde pencerenin üst kısmındaki Düzenle’yi tıklayın ve Kopyala’yı seçin.
 4. Hedef klasörü açın, klasörde boş bir alana sağ tıklayın ve yapıştır’ı seçin. Veya üstteki menü çubuğunda Dosya’yı tıklayın, Düzenle’yi ve ardından Yapıştır’ı seçin.
 • Birden çok dosya ve klasör nasıl seçilir veya vurgulanır.

Yalnızca belirli bir dosya türünü kopyalamak istiyorsanız, Windows Gezgini’nde Tür sütununu tıklatabilirsiniz. Bu eylem, dosyaları ada göre değil türe göre sıralar. Türe göre gruplandırıldıktan sonra, yalnızca kopyalamak istediğiniz türdeki dosyaları seçebilir ve bu dosyaları kopyalayabilirsiniz.

Dosyaları kopyalamak için Windows komut satırını da kullanabilirsiniz. Belirli bir uzantıya veya belirli bir ada sahip birden çok dosyayı kopyalamak gibi bazı durumlarda daha kolay olabilir.

MS-DOS ve Windows komut satırında bir dosya nasıl kopyalanır

komutu kopyala

Aşağıda, tek bir dosyanın bir dizinden başka bir dizine nasıl kopyalanacağına ilişkin adımlar verilmiştir.

Tek bir dosya kopyalama

 1. cd komutunu kullanarak kopyalamak istediğiniz dosyayı içeren dizine gidin.
 2. Aşağıdaki komuta benzer bir komut yazın.
copy myfile.txt c:mylocation

Yukarıdaki örnekte, kopyalamak istediğiniz dosyanın adını “dosyam.txt” ile ve hedef dizini “c:mylocation” ile değiştirirsiniz. Geçerli dizinde bulunan dosyaları görmek için dir komutunu kullanın.

Birden çok dosyayı başka bir konuma kopyalama

Aşağıda, bir dizinden başka bir dizine birden çok dosyanın nasıl kopyalanacağına ilişkin adımlar verilmiştir.

 1. cd komutunu kullanarak kopyalamak istediğiniz dosyaların bulunduğu dizine gidin.
 2. Kopyalamak istediğiniz dosyaları içeren dizine girdikten sonra aşağıdaki komutlardan birine benzer bir komut yazın.
copy *.* c:mydir

Yukarıdaki örnekte, komut, geçerli dizindeki her dosyayı “mydir” dizinine kopyalayacaktır.

copy *.txt c:mydir

Yukarıdaki örnekte, komut, geçerli dizindeki her txt’yi veya metin dosyasını “mydir” dizinine kopyalayacaktır.

Joker karakter karakterlerinin ek örnekleri için joker karakter tanımımıza bakın.

xcopy hope example /e

Dosyaları, dizinleri ve alt dizinleri kopyalamanız gerekirse, xcopy komutunu kullanın. Yukarıdaki örnekte, bu xcopy komutu umut dizinindeki tüm dizinleri (hatta boş dizinler) ve dosyaları örnek dizine kopyalar.

Uzun dosya adı dosyalarını veya boşluklu dosyaları kopyalama

Çoğu zaman, dosya adında boşluk bulunan bir dosyayla karşılaşabilirsiniz. Bu dosyaları kopyalamak için tam dosya adını ve dosya uzantısını tırnak içine alın.

copy "computer hope.txt" "there is hope.txt"

Yukarıdaki örnekte, komut satırının dosya adının tamamını bilmesini sağlamak için “bilgisayar umut.txt” dosyası tırnak içine alınır, böylece boşluklar ortadan kalkar.

Dosyalar başka bir sürücüye nasıl kopyalanır

Dosyaları geçerli konumdan başka bir sürücüye de kopyalayabilirsiniz. Örneğin, sürücü harfi F: olan bir USB flash sürücünüz varsa, tüm JPEG görüntü dosyalarını flash sürücüye kopyalamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

copy *.jpg f:
 • MS-DOS ve Windows komut satırında sürücüler nasıl değiştirilir.

Aynı dizine bir dosyanın kopyası nasıl yapılır

copy example.txt backup.txt

Yukarıdaki örnekte, “example.txt” dosyası “backup.txt” ile aynı dizine kopyalanır ve böylece dosyanın etkin bir şekilde yedek kopyası oluşturulur.

İlgili sayfalar ve yardım

 • Bu MS-DOS komutlarının her biri hakkında daha fazla bilgi için cd komutu, dir komutu, kopya komutu ve xcopy komut sayfalarına bakın.
 • Windows komut satırı (DOS) nasıl kullanılır?

toplu iş dosyası

Bir toplu iş dosyasında herhangi bir kopyalama komutu gerçekleştirmek için, bir toplu iş dosyasına yukarıdaki Windows komut satırı kopyalama komutlarından herhangi birini ekleyin.

 • Toplu iş dosyası nasıl yapılır.

Linux ve Unix’te dosyalar nasıl kopyalanır

cp komutu

Aşağıda, tek bir dosyanın bir dizinden başka bir dizine nasıl kopyalanacağına ilişkin adımlar verilmiştir.

Tek bir dosyayı bir konumdan diğerine kopyalama

 1. cd komutunu kullanarak kopyalamak istediğiniz dosyayı içeren dizine gidin.
 2. Aşağıdaki komuta benzer bir komut yazın.
cp myfile.txt /usr/bin

Yukarıdaki örnekte, kopyalamak istediğiniz dosyanın adını “myfile.txt” ile ve hedef dizini “/usr/bin” ile değiştirirsiniz. Geçerli dizinde bulunan dosyaları görmek için ls komutunu kullanın.

Birden çok dosyayı başka bir konuma kopyalama

Aşağıda, bir dizinden başka bir dizine birden çok dosyanın nasıl kopyalanacağına ilişkin adımlar verilmiştir.

 1. cd komutunu kullanarak kopyalamak istediğiniz dosyaların bulunduğu dizine gidin.
 2. Kopyalamak istediğiniz dosyaları içeren dizine girdikten sonra aşağıdaki komutlardan birine benzer bir komut yazın.
cp *.* /usr/bin

Yukarıdaki örnekte komut, geçerli dizindeki her dosyayı “/usr/bin” dizinine kopyalayacaktır.

cp *.txt /usr/bin

Yukarıdaki örnekte, komut, geçerli dizindeki her txt’yi veya metin dosyasını “/usr/bin” dizinine kopyalayacaktır.

Joker karakter karakterlerinin ek örnekleri için joker karakter tanımımıza bakın.

Dosya adlarında boşluk bulunan dosyaları kopyalama

Çoğu zaman dosya adında boşluk olan bir dosyayla karşılaşabilirsiniz. Bu dosyaları kopyalamak için tam dosya adını ve dosya uzantısını tırnak içine alın.

cp "computer hope.txt" "there is hope.txt"

Yukarıdaki örnekte, komut satırının tam dosya adını bilmesi için “bilgisayar umut.txt” dosyası tırnak işaretleri içine alınmıştır. Örneğimizde, hedef dosya adı boşluk (boşluk) içerir, bu nedenle ad tırnak içine alınır.

Aynı dizine bir dosyanın kopyası nasıl yapılır

cp example.txt backup.txt

Yukarıdaki örnekte, “example.txt” dosyası “backup.txt” ile aynı dizine kopyalanır ve böylece dosyanın etkin bir şekilde yedek kopyası oluşturulur.

İlgili sayfalar ve yardım

 • Bu komutların her biri hakkında ek bilgi için cd komutu, cp komutu ve ls komut sayfalarına bakın.
 • Linux komut satırını kullanma konusunda genel yardım için, Linux ve Unix kabuğu öğreticimize bakın.

Apple macOS’ta dosyalar nasıl kopyalanır

Sürükle ve bırak

Kopyalamak istediğiniz dosyaları vurgulayın. Ardından, farenin sol tuşuyla tıklayın ve fare düğmesini basılı tutmaya devam ederken dosyaları istediğiniz yere sürükleyip bırakın. Fare düğmesini bıraktığınızda, dosyalar kopyalanır.

Klavye kısayolu

Bu adımları izleyerek klavye kısayollarını kullanarak da dosyaları kopyalayabilirsiniz.

 1. Kopyalamak istediğiniz dosyaları vurgulayın.
 2. Klavye kısayoluna basın Emretmek+C.
 3. Dosyaları taşımak istediğiniz konuma gidin ve Emretmek+V dosyaları kopyalamak için

terminal

Dosyaları bir Terminal oturumunda kopyalamak için cp komutunu kullanın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here