Attributes nedir?

0
17

Bu makale, Attributes’nin ne olduğunu ve Attributes’nin nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak açıklayacaktır.

Öznitellikler

Nitelikler aşağıdakilerden herhangi birine atıfta bulunabilir:

1. Bilgisayar sistemlerinde öznitelikler, bir dosya sistemi bağlamında bir dosyanın özellikleridir. Örneğin, dosyanın salt okunur bir özniteliği varsa, dosyada herhangi bir değişiklik (yazma koruması) olamaz ve yalnızca okunabilir. Bu tür bir öznitelik hakkında daha fazla bilgi için dosya öznitelikleri tanımımıza bakın.

2. Attrib, MS-DOS ve Windows’ta bir dosyanın özniteliklerini ayarlamanıza izin veren bir komuttur. Bu komut hakkında daha fazla bilgi için attrib komut sayfamıza bakın.

3. Bir HTML etiketi içinde, bir nitelik, bir öğenin belirli yönlerini belirler. Nitelikler bir isim ve değer çiftinden oluşur. Aşağıdaki ‘a’ etiketi örneğinde, “href”, “hope.html” değerine sahip bir öznitelik adıdır.

Öznitelik değerleri etrafında alıntılara ihtiyacım var mı?

Evet. Günümüz tarayıcıları genellikle etraflarında eksik tırnak bulunan öznitelik değerlerini okuyabilse de, hataları önlemek için her zaman çift tırnak kullanmak en iyi uygulamadır.

Bir etiketin kaç özelliği olabilir?

Bir etiket, bir boşlukla ayrıldığı ve kopyalanmadığı sürece gerektiği kadar geçerli özniteliğe sahip olabilir. Örneğin, aşağıdaki etikette, a etiketinin üç farklı öznitelik adı vardır.

<a href="hope.html" class="big" style="color:red">Computer Hope</a>

Yukarıdaki örnekte, bağlantı umut.html dosyasına işaret eder, bir CSS dosyasında tanımlanan büyük sınıfı kullanır ve kırmızı metin olarak stilize edilir.

Birden çok özellik değeri nasıl eklenir

Bir boşlukla ayırarak birden çok öznitelik değeri eklenebilir. Örneğin, aşağıdaki örnekte yazı tipi rengini bir CSS dosyasına taşıdık ve buna “kırmızı” adını verdik.

<a href="hope.html" class="big red">Computer Hope</a>

Nitelik değerlerinin sırası önemli mi?

Hayır. Nitelik değerleri etikette yer aldığı sürece herhangi bir sırada olabilirler.

4. Bir kelime işlemcideki bir niteliğe atıfta bulunulduğunda, bir karakterin, kelimenin veya satırın bir özelliğidir. Örneğin, altı çizili bir kelimenin altı çizili bir özniteliği vardır.

5. Veritabanı yönetim sistemlerinde, bir öznitelik bazen bir alanın eş anlamlısı olarak kullanılır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here